קבוצות עניין במחקר איכותני

קבוצת העניין במחקר איכותני הפועלת במכון מופ״ת מפגישה חוקרות וחוקרים המתעניינים במחקר איכותני למטרות התעדכנות, לימוד משותף, פיתוח מיומנויות מחקר וקידום השיח המקצועי, המחקר וההוראה בתחום.
הקבוצה שואפת לתמוך בחוקרות ובחוקרים מתחילים וותיקים לשם קידום מחקרים ופרסומים בגישה האיכותנית. לצורך כך נפגשים חוקרות וחוקרים ללימוד משותף בקבוצות משנה המתמקדות בפרדיגמה, בשיטה או בהיבט מוגדר של המחקר האיכותני, ומאזינים במליאה להרצאות של חוקרות וחוקרים איכותניים מובילים. 
במסגרת פעילות הקבוצה יתקיימו בשנת הלימודים תשע״ט שישה מפגשים בימי ראשון (11.11.18, 23.12.18, 20.1.19, 3.3.19, 7.4.19, 26.5.19). 
בכל אחד מהמפגשים הללו החברים ישתתפו באחת או בשתיים מקבוצות המשנה, על פי בחירתם, וישמעו הרצאת אורח/ת במליאה.
קבוצות המשנה הן קבוצות דיאלוגיות, ואינן במתכונת של קורס. התכנים בהן משתנים מדי שנה, על פי צורכי המשתתפים.

סדר היום של ימי העיון הוא כדלקמן:

נושאי הרצאות האורח ושמות המרצים במליאה:

יום ראשון, 11 בנובמבר 2018

מחקר נרטיבי בחברה הישראלית; רב שיח לרגל השקת הגיליון המיוחד של כתב-העת "עיונים בשפה וחברה" 

בהשתתפות: פרופ' עמיה ליבליך, האוניברסיטה העברית (אמריטה) והמכללה האקדמית לחברה ואמנויות; פרופ' שאול שנהב,  המחלקה למדע המדינה, האוניברסיטה העברית,
פרופ' אילנה אלקד-להמן, מכללת לוינסקי ומכון מופ"ת; ד"ר סול אזואלוס-אטיאס, החוג ללשון עברית, אוניברסיטת חיפה
מנחה: ד"ר גבריאלה ספקטור-מרזל, מכון מופ"ת
ברכות: פרופ' עירית קופפרברג, עורכת כתב העת

יום ראשון, 23 בדצמבר 2018 

פעולות דיבור ציבוריות: חקר הביצוע, הפרשנות והתיווך של מבעים פרפורמטיביים

פרופ' זוהר קמפף, המחלקה לתקשורת ועיתונאות, האוניברסיטה העברית

יום ראשון, 20 בינואר 2019 

שימוש בכלים השלכתיים בתהליכי הערכת תוכניות

ד"ר מירי לוין רוזליס, אוניברסיטת בן גוריון ומכון דוידסון, מכון ויצמן למדע (גמלאית)  

יום ראשון, 3 במרץ 2019 

עירוב שיטות בניתוח שיח: בניית אמינות במחקר איכותני

פרופ' עירית קופפברבג, מכללת לוינסקי ומכון מופ"ת

יום ראשון, 7 באפריל 2019 

עמדות פרשניות ופעולות פרשניות – הרמנויטיקה של אמון והרמנויטיקה של חשד ומה שביניהן

ד"ר קובי שטיין, בית הספר לעבודה סוציאלית ומרכז המצוינות לחקר טראומה המונית, אוניברסיטת תל-אביב

יום ראשון, 26 במאי 2019 

סוגיות אתיות במחקר פעולה ובמחקר עצמי 

פרופ' מיכל צלרמאיר, מכללת לוינסקי ומכון מופ"ת

רשימת ימי העיון בעבר