קבוצות עניין במחקר איכותני

קבוצת העניין במחקר איכותני, הפועלת במכון מופ״ת, מפגישה חוקרות וחוקרים המתעניינים במחקר איכותני למטרות של התעדכנות,
לימוד משותף, פיתוח מיומנויות מחקר וקידום השיח המקצועי, המחקר וההוראה בתחום.

הקבוצה שואפת לתמוך בחוקרות ובחוקרים מתחילים וותיקים לשם קידום מחקרים ופרסומים בגישה האיכותנית. לצורך כך נפגשים חוקרות וחוקרים ללימוד משותף בקבוצות משנה המתמקדות בפרדיגמה, בשיטה או בהיבט מוגדר של המחקר האיכותני, ומאזינים במליאה להרצאות של חוקרות וחוקרים איכותניים מובילים. 

במסגרת פעילות הקבוצה יתקיימו בשנת הלימודים תשע״ח שישה מפגשים בימי ראשון (12.11.17, 10.12.17, 21.1.18, 11.3.18, 29.4.18, 10.6.18). 

בכל אחד מהמפגשים הללו החברים ישתתפו באחת או בשתיים מקבוצות המשנה, על פי בחירתם, וישמעו הרצאת אורח במליאה.    

סדר היום של ימי העיון הוא כדלקמן:

נושאי הרצאות האורח ושמות המרצים במליאה:

יום ראשון, 12 בנובמבר 2017

סיפורים פוליטיים: מחקר נרטיבי במדע המדינה 

ד"ר שאול שנהב, המחלקה למדע המדינה, האוניברסיטה העברית בירושלים 

יום ראשון, 10 בדצמבר 2017 

האתנוגרפיה המוסדית: חקר החסמים והמשאבים בעולמן של קבוצות מודרות 

פרופ' אורלי בנימין, המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה והתוכנית ללימודי מגדר, אוניברסיטת בר אילן 

יום ראשון, 21 בינואר 2018 

התצריף הרב מימדי של המחקר האיכותני הבריקולז'י 

ד"ר סמדר בן אשר, התכנית לייעוץ חינוכי מכללת קיי, מרכז  מנדל למנהיגות והחוג לחינוך באוניברסיטת בן גוריון 

יום ראשון, 11 במרץ 2018 

ניתוח היחידה המשפחתית כאתגר מתודולוגי: חוזקים ומגבלות 

ד”ר טובה בנד וינטרשטיין, החוג לגרונטולוגיה, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, אוניברסיטת חיפה 

יום ראשון, 29 באפריל 2018 

השפעת המחקר האיכותני על "העולם האמיתי": תרגום של מחקר איכותני לחינוך ציבורי ומקצועי 

ד"ר ליאת גרנק, המחלקה לבריאות הציבור, הפקולטה למדעי הבריאות אוניברסיטת בן גוריון בנגב.  

יום ראשון, 10 ביוני 2018 

שימוש באמצעים חזותיים במחקר איכותני 

ד"ר רבקה הלל-לביאן, התוכנית לתואר שני בחינוך מיוחד, מכללת לוינסקי לחינוך ומכון מופ"ת 

רשימת ימי העיון בעבר