רשות המחקר הבין מכללתית

שירותי הרשות

ועדת המחקר הבין מכללתית

ועדת המחקר הבין-מכללתית תומכת במחקרים שעורכים חברי הסגל המורים ובהערכה של תוכניות פיתוח ויוזמות חינוכיות במוסדות להכשרת מורים.
מטרת הוועדה היא לקדם מחקרים הבוחנים את העשייה בתחום ההכשרה, והתורמים להעלאת רמתה ולשיפורה.
הוועדה דנה בהצעות הקשורות במחקרים בהכשרת כוח אדם להוראה, בהערכת יוזמות חינוכיות בהוראת התחומים הדיסציפלינאריים הנלמדים במכללות.
ועדת המחקר הפועלת כוועדה אוטונומית, היא מרכיב חיוני בוועדת ההיגוי המרכזית של רשות המחקר ותרומתה רבה בתחום ארגון ימי עיון, ייעוץ, פרסומים ועידוד המחקר במכללות.
הסיוע ניתן על ידי הקצאת תקציב שקלי לחוקרים ו/או על ידי השתתפות בהוצאות הכרוכות בעריכת המחקר.

ייעוץ במחקר

במטרה לעודד ולפתח את הפעילות המחקרית במכללות להכשרת עובדי הוראה, הקים מכון מופ"ת מאגר יועצים, העומד לרשותם של מורי המכללות.
זכאים לייעוץ מרצים בעלי משרה בהיקף של 40% לכל הפחות, למעט מורי מורים שהמחקר שלהם הוא חלק מהדרישות להשלמת תואר שני או שלישי.
המאגר מורכב מחברי סגל בכירים מהאוניברסיטאות ומהמכללות לעובדי הוראה המתמחים בתחומי מחקר שונים ומגוונים (הרכב המאגר מתעדכן, מתרחב ומשתנה על פי צורכי השדה).

קבוצות עניין במחקר

קבוצות העניין במחקר הן מסגרות המפגישות חוקרים מתחילים וותיקים לצורך קידום מחקריהם. כל קבוצה עוסקת בפרדיגמה מחקרית אחת והיא מונחית על ידי חוקרת בעלת ניסיון רב באותה פרדיגמה מחקרית. במסגרת הקבוצה נפגשים החוקרים למטרות של לימוד משותף, פיתוח מיומנויות מחקר, וקיום של שיח מקצועי המתמקד בפרדיגמה המחקרית ובמחקרי המשתתפים.

סדנאות וקורסים במחקר

רשות המחקר בשיתוף עם ערוץ הלימודים במכון מופ"ת מקיימת סדנאות מרוכזות במחקר. הסדנאות הן בנות יום אחד, ועוסקות בהיבטים של מחקר איכותני, כמותי וכתיבה אקדמית. חלק מהסדנאות הן מבואות לקראת השתתפות בקבוצות העניין במחקר איכותני, ואילו אחרות עוסקות בנושאים ממוקדים. הסדנאות מיועדות לסטודנטים לתארים מתקדמים, לחוקרים מתחילים ולחוקרים ותיקים אשר מבקשים להרחיב את הידע שלהם בתחום. הסדנאות מתקיימות במהלך החופשות של המוסדות האקדמיים.

פוסט-דוקטורט במכון מופ"ת

מכון מופ"ת מעוניין לסייע למרצים שרכשו ידע בסיסי במחקר להמשיך ולקדם את כישורי המחקר שלהם, ולפנות זמן למחקר בתחומים שיתרמו להכשרת המורים ולמערכת החינוך.
בשנה הקרובה אנו פותחים תכנית לפוסט (בתר)-דוקטורט ומזמינים חוקרים מתחילים, בעלי תואר שלישי, להגיש מועמדות להשתתפות בתכנית. התכנית מיועדת למרצים מבטיחים בראשית דרכם, שהמכללה מעוניינת במיוחד לטפחולקדם. המלצת המכללה היא תנאי סף לקבלה לתכנית. עמיתי פוסט-דוקטורט יקבלו מלגת קיום חודשית אשר תאפשר להם להקדיש זמן ניכר לצורכי המחקר.
מחקר הפוסט-דוקטורט יתבצע במכון מופ"ת בהנחיית פרופסורים לחינוך מן המכללות האקדמיות לחינוך ומבתי הספר לחינוך של האוניברסיטאות בישראל.

שירותים נוספים

Vector illustration of an abstract scheme, which contains people icons

מאגר חוקרים

מאגר החוקרים מרכז דיוקנאות מחקריים של חוקרים במכללות להכשרת מורים ובמוסדות אקדמיים. דיוקנאות אלה כוללים את נושאי התעניינותם, תחומי מחקרם וניסיונם. מטרתו של המאגר היא לאפשר לחוקרים להכיר זה את זה ולקדם ביניהם שותפויות מחקריות.

Construction tools vector icons seamless pattern.

כלי מחקר

המאגר כולל היום קרוב ל-700 כלי מחקר שלוקטו מתוך דוחות מחקר, מאמרים שפורסמו בכתב העת "דפים", וכן עבודות לתואר שני ושלישי, המוצגות במרכז המידע של מכון מופ"ת.​

pirsumey-mehkar

פרסומים בכתבי עת

רשות המחקר מוציאה מדי שנה שנתון הסוקר את פעולתה ונותן במה לדיווח על מחקרים שונים, על סדנאות ועל ימי עיון בהשתתפות מרצים אורחים מן הארץ ומחו"ל ועל פעילויות נוספות הנערכות במסגרתה. המאמרים והכתבות המפורסמים בשנתון פורסים את קשת העשייה של רשות המחקר ומהווים מקור להתעניינות ולהתעדכנות.

stack of messy file folders

דוחות מחקר

בעקבות כל מחקר שרשות המחקר תקצבה מונפק דוח המסכם את המחקר. הדוחות מוצגים לעיון במרכז המידע של מכון מופ"ת. תקצירי הדוחות מתפרסמים באתר של מרכז המידע ונגישים לציבור הרחב.

Books and magnifying glass

ספריה מתודולוגית

הרשות מנהלת ומעדכנת ספריית מחקר הממוקמת במרכז המידע במכון מופ"ת, ובה כותרים מרכזיים במתודולוגיות מחקריות שונות.

Sabbatical stress stressed relax relaxed health dice business concept

שנת שבתון

הנהלת קרנות ההשתלמות מכירה במכון מופ״ת כמוסד מוכר לעובדי הוראה בשנת ההשתלמות. תכנית זו מיועדת למורים מסגל המכללות להכשרת עובדי ההוראה המתעתדים לצאת לשנת שבתון. במסגרת רשות המחקר הבין מכללתית ובית הספר ללימודי התמחות מקצועית מכון מופ"ת

Legal,Justice,Legislation Concept. Lady of justice with law books.

ועדת האתיקה הבין מכללתית

ועדת האתיקה המוסדית של מכון מופ"ת מונתה על-ידי ראש מכון מופ"ת בהתאם להנחיות המדען הראשי במשרד החינוך.

צור קשר

03-6901404 
rashut@macam.ac.il