תכנית התנסותית קצרה עם אוניברסיטאות בחו"ל

מרכז TEC מקיים גם למידה שיתופית מקוונת עם אוניברסיטאות בגרמניה ובארצות הברית. התכנית נמשכת כשישה שבועות, ובמסגרתה נחשפים הסטודנטים למודל ולסביבות ההוראה של המרכז תוך למידה על תרבויות אחרות והתנסות בלמידה שיתופית מקוונת.