האי הווירטואלי של TEC

כדי לקדם ולהעמיק את תהליכי הלמידה בתכנית TEC4Schools ולחזק את הרלוונטיות לעולם התוכן של תלמידי המאה ה-21, גויסו אנשי חינוך, מעצבים ומומחים ב"עולמות וירטואליים", ויצרו מרחב וירטואלי לימודי נוסף: האי של TEC, שבו נפגשים הילדים כאווטארים (דמויות וירטואליות) ולומדים יחד על הדתות והתרבויות השונות בישראל אגב משחקים שונים, מבנים, פעילויות ותכנים חינוכיים הסובבים סביב רב-התרבותיות בישראל. סביבה זו משמשת גם בסיס לקורס "מבוא לרב תרבותיות", שהוא קורס MOOC במסגרת המיזם של קמפוס ובפיתוח של ד"ר איליין חוטר וד"ר אילן נגר ממרכז טק, ומכללת תלפיות.