תכנית בין-מכללתית התנסותית

זהו פרויקט קצר בן שישה שבועות במהלכו הסטודנטים בתכנית "טכנולוגיה בחינוך" עובדים ברשת החברתית של TEC בקבוצות למידה קטנות ממכללות שונות ועורכים חקר משותף מקוון. התכנית מתמקדת בלמידה מרחוק, ומתקיים גם מפגש פנים אל פנים בקמפוס של גוגל בתל-אביב. בתכנית משתתפים כמאה סטודנטים בכל שנה.