​​​Tec4Schools

תכנית TEC4Schools להוראה וללמידה משמעותית, מקוונת ורב-תרבותית פועלת משנת 2013 במטרה ליצור אמון בין מגזרים שונים בדרך לחברה טובה יותר. תלמידים מכל התרבויות עובדים יחד כל השנה באינטרנט לפי מודל TEC שפותח במרכז TEC.

משתתפים: 120 כיתות וכ-3,000 תלמידים מבתי ספר בכל הארץ, בכיתות ה'-ז', במגוון מסלולי למידה: מורשת, אנגלית, טכנולוגיה, קיימות ועוד.

מודל הלמידה: התלמידים מחולקים לאשכולות של שלוש כיתות מעורבות מהחינוך הממלכתי, הממלכתי דתי, ומהמגזרים הערבי והדרוזי. העבודה מתקיימת בקבוצות של שישה תלמידים (שניים מכל תרבות) החוברים לביצוע משימות שיתופיות ברשת. התקשורת הדרגתית: טקסטואלית, קולית, חזותית ומפגש פנים אל פנים. לפי מודל TEC נוצרים בהדרגה קשר ואמון הדדי בין התלמידים מהתרבויות השונות, כהכנה למפגש פנים מול פנים חווייתי ומרגש בסיום תהליך הלמידה השנתי.

התכנית נפתחת בגיבוש מורי התכנית במשך שלושה ימים כולל לינה במרכז ההדרכה. כל שלושה מורים, אחד מכל תרבות, מצוותים לאשכולות העבודה ומכינים את התכנית הייחודית ואת המשימות לתלמידיהם. מדריכי TEC4Schools, בפיקוח הסגל המנהל, מלווים את הקבוצות לאורך השנה, מבקרים בבתי הספר ומקיימים מפגשי הדרכה סינכרוניים.

הפעילות מתבצעת ברשת חברתית ייחודית, בטוחה וסגורה לתכניות TEC, וכוללת פעילויות של שימוש בטכנולוגיות מידע ותקשורת: שיתופיות ברשת, תקשורת סינכרונית וא-סינכרונית, מפגשים בעולמות וירטואליים, הפקת תוצרים שיתופיים ופעילויות מתוקשבות הדורשות חשיבה ושיתוף פעולה סינרגטי (שדורש אינטראקציה מורכבת). מתקיים שיתוף פעולה עם עמותת ניר (Near) לפיתוח רשת חברתית-חינוכית התומכת במודל TEC.

האי של TEC : מרכז TEC פיתח אי וירטואלי רב-תרבותי ייחודי. זהו מרחב וירטואלי חינוכי ייעודי ובטוח, שמאפשר ניווט והתנסות באמצעות אווטארים בפעילויות שיתופיות ללמידה על תרבויות אחרות. באי נפגשים התלמידים, לומדים ואף בונים ומעצבים יחד בית משותף לכל קבוצה.

מחקר ושיתופי פעולה: התכנית משתפת פעולה עם תכניות דומות ומומחים מחו"ל, מלווה בצוותי מחקר ופיתוח, ומקיימת כנס בינלאומי רב תרבותי מקוון: היום הבינלאומי.

במיזם שותפים מפמ"ר מדעי החברה והמטה לחינוך אזרחי וחיים משותפים, מכללת סמינר הקיבוצים, מכון מופ"ת ודמויות מפתח מהאקדמיה וממשרד החינוך.