שם תפקיד טלפון

ראש בית הספר להתמחות מקצועית

03-6901487

רכזת בית הספר

03-6901453

התמחות מחקר והערכה

התמחות יוצרים כתיבה

תכנית בהדרכה פדגוגית

שם תפקיד דואר אלקטרוני
ראש התכנית
מרכזת ומנחה

תכנית ביזמות וחדשנות חינוכית

שם תפקיד דואר אלקטרוני
ראש התכנית
ראש התכנית
מנחה

תכנית במנחי המנחים בכניסה להוראה

שם תפקיד דואר אלקטרוני
ראש התכנית
מנחה

תכנית ניהול אקדמי

שם תפקיד דואר אלקטרוני
ראש התכנית
מרכזת ומנחה

תכנית עיצוב למידה

פיתוח דומיין

שם תפקיד דואר אלקטרוני
ראש התכנית
מנחה

מהשטח

תכנית "אקדמיה-כיתה"

שם תפקיד דואר אלקטרוני
מנהל תכנית "אקדמיה-כתה"
רכזת תכנית "אקדמיה-כיתה"
מרכזת תכנית "אקדמיה-כיתה"
מרכזת תכנית "אקדמיה-כיתה"
מרכזת תכנית "אקדמיה-כיתה"

תכנית אתגרים

שם תפקיד

השקפה-מורים מובילים

שם תפקיד דואר אלקטרוני
מנהלת מו"פ השקפה-מורים מובילים
רכזת מו"פ השקפה-מורים מובילים
חבר צוות מו"פ השקפה-מורים מובילים
חברת צוות מו"פ השקפה-מורים מובילים
חברת צוות מו"פ השקפה-מורים מובילים
חבר צוות מו"פ השקפה-מורים מובילים
חבר צוות מו"פ השקפה-מורים מובילים

מרכזי סימולציה

שם תפקיד דואר אלקטרוני
מנהלת מרכז הידע של מרכזי סימולציה
רכזת תוכן ומחקר למרכזי סימולציה
רכזת התכנית הארצית למרכזי סימולציה

מו"פ קהילות מורים מקצועיות לומדות

שם תפקיד דואר אלקטרוני
מנהלת מו"פ קהילות מורים מקצועיות לומדות
רכזת מו"פ קהילות מורים מקצועיות לומדות
חברת צוות מו"פ קהילות מורים מקצועיות לומדות

מהייטק להוראה

שם תפקיד דואר אלקטרוני
מנהל תכנית מהיי טק להוראה
רכזת תכנית מהיי טק להוראה