שם תפקיד טלפון

ראש בית הספר להתמחות מקצועית

03-6901465

רכזת בית הספר

03-6901453

התמחות הדרכה והנחיה, שנה ב'

שם תפקיד
ראש ההתמחות בשיתוף
ראש ההתמחות בשיתוף

התמחות מחקר והערכה

התמחות יוצרים כתיבה

תכנית בהדרכה פדגוגית

תכנית ביזמות וחדשנות חינוכית

שם תפקיד דואר אלקטרוני
ראש התכנית
ראש התכנית
מנחה

תכנית במנחי המנחים בכניסה להוראה

תכנית ניהול אקדמי בתנועה

שם תפקיד דואר אלקטרוני
ראש התכנית
מרכזת ומנחה

תכנית עיצוב למידה

מהשטח

תכנית "אקדמיה-כיתה"

שם תפקיד דואר אלקטרוני
מנהל תכנית "אקדמיה-כתה"
רכזת תכנית "אקדמיה-כיתה"
מרכזת תכנית "אקדמיה-כיתה"
מרכזת תכנית "אקדמיה-כיתה"
מרכזת תכנית "אקדמיה-כיתה"

תכנית אתגרים

שם תפקיד

השקפה-מורים מובילים

שם תפקיד דואר אלקטרוני
מנהלת מו"פ השקפה-מורים מובילים
רכזת מו"פ השקפה-מורים מובילים
חבר צוות מו"פ השקפה-מורים מובילים
חברת צוות מו"פ השקפה-מורים מובילים
חברת צוות מו"פ השקפה-מורים מובילים
חבר צוות מו"פ השקפה-מורים מובילים
חבר צוות מו"פ השקפה-מורים מובילים

מרכזי סימולציה

שם תפקיד דואר אלקטרוני
מנהלת מרכז הידע של מרכזי סימולציה
רכזת תוכן ומחקר למרכזי סימולציה
רכזת התכנית הארצית למרכזי סימולציה

מו"פ קהילות מורים מקצועיות לומדות

שם תפקיד דואר אלקטרוני
מנהלת מו"פ קהילות מורים מקצועיות לומדות
רכזת מו"פ קהילות מורים מקצועיות לומדות
חברת צוות מו"פ קהילות מורים מקצועיות לומדות

מהייטק להוראה

שם תפקיד דואר אלקטרוני
מנהל תכנית מהיי טק להוראה
רכזת תכנית מהיי טק להוראה