כתיבה ופרסום של מאמרים איכותניים – מתחילים

מרצה ומנחה: ד"ר יערית בוקק כהן  

לסדנה שלוש מטרות מרכזיות: (א) העלאת החוללות העצמית של הכותב/ת בכתיבת מאמרים איכותניים; (ב) שיפור טכניקת הכתיבה של מאמרים איכותניים; (ג) טיפים ל"שיווק" נכון של המאמר בפני העורך והשופטים.  

שבועיים לפני הסדנה המשתתפים יקבלו שלושה מאמרים לקריאה, ודוגמאות מהם תוצגנה בסדנה.  

בחלקה הראשון של הסדנה נדון בהרחבת הזהות המקצועית של המשתתף/ת בנדבך זהות נוסף: "חוקר/ת". נשלב דיון באיתור גורמי מוטיבציה אינטרינזיים (לדוגמה: רצון להדגים תופעה חשובה שטרם נחשפה; רצון לזעוק לעולם על עוולה שלא ניתנה לה תשומת לב מדעית וחברתית; רצון להוכיח את יכולותיי לאנשים שבעבר לא העריכו אותי וכד') וגורמי מוטיבציה אקסטרינזיים (קידום ותגמול מוסדי).  

בחלק השני של הסדנה נלמד איך לתכנן לוח זמנים יעיל להכנת מאמר בתנאים של חוסר זמן, ואיך ליצור מחויבות ללוח זמנים זה. נלמד אילו נושאים למאמרים רצוי לבחור מתוך כלל הנושאים והתמות העולים מממצאי המחקר, וכיצד לקשר אותם לתאוריות מרכזיות בתחום הדעת של המחקר. נלמד כיצד לשלוף ביעילות חומרים ביבליוגרפיים ולערוך סקירת ספרות ממוקדת ורלוונטית לנושא המאמר, תוך קישורו לשיח האקדמי הבין-לאומי הנסוב סביבו. נלמד לנסח את שאלות המחקר ומטרותיו תוך הקפדה על עקיבות פנימית והתאמה הן לתאוריה שנבחרה הן למתודולוגיה ולממצאים שיבואו בהמשך. נלמד להתאים את רמת הפירוט ואת סגנון הכתיבה של פרק השיטה לדרישות כתב העת (או קטגוריית כתבי עת) שבכוונתנו להגיש לו את המאמר, וכן כיצד לשלב מובאות וציטוטים במינון הנכון בטקסט הפרשני של המחבר/ת תוך התדיינות עם ספרות בתחום. נבחין בין פרק הממצאים לבין פרק הדיון, הכולל עלייה לרמה פרשנית יותר גבוהה מזאת שהוצגה בממצאים, תוך התייחסות להשלכות התאורטיות, לחידושים התאורטיים ו/או המתודולוגיים והבאת הטיעונים המרכזיים של הכותב/ת ומסקנותיו/ה.  

בחלק השלישי של הסדנה נדון בכללי ה"עשה" ו"אל תעשה" באינטראקציות עם מערכות כתבי עת; נלמד כיצד רצוי לבחור כתב עת להגשה; נלמד על הוספה אסטרטגית של ציטוט מאמרים מכתב עת זה, ועל הוספה אסטרטגית של ציטוטי מאמרים אחרים של חוקרים בולטים בתחום; נדון בבחירת כותרת ותת-כותרת אטרקטיביות למאמר; נלמד איך לתכנן הפקה של מספר מאמרים מרבי ממאגר נתונים אחד וכיצד לקבוע את סדר כתיבתם. 

קהל היעד 

הסדנה מיועדת לחוקרים ולסטודנטים לתארים מתקדמים במדעי החברה והחינוך, אשר עוסקים במחקר ומעוניינים לפרסם את תוצרי מחקרם ו/או תוצאות מחקר הדוקטורט שלהם בבמות בין-לאומיות. כדי להבחין בין מתחילים למתקדמים יוגדרו המתחילים כמי שטרם התנסו בכתיבה אקדמית, או שפרסמו שלושה מאמרים לכל היותר בכתבי עת שפיטים בארץ או בחו"ל. 

תרומת הסדנה למשתתפים 

  1. העלאת החוללות העצמית בכתיבת מאמרים אקדמיים; 
  2. היכרות עם עולם הפרסום בכתבי עת בין-לאומיים שפיטים; 
  3. הכרת מקובלות הכתיבה בחלקי המאמר השונים; 
  4. לימוד שיטות לשיווק המאמר בפני העורך והשופטים, ולהגדלת הסיכויים לפרסומו. 

הסדנה תתקיים ביום שלישי, ט"ז בשבט תשע"ט, 22 בינואר 2019, בשעות 10:0014:30  

מחיר
: 250 ₪