סדנת התנסות במתודולוגיית Photovoice

מרצה ומנחה: ד"ר רבקה הלל לביאן 

Photovoice היא שיטה שבאמצעותה אנשים יכולים לזהות, לייצג, ולשפר את קהילתם. בשיטה זאת החוקרים מספקים מצלמות למשתתפים מקבוצות מוחלשות או מודרות כדי שיוכלו לתעד נושאים החשובים להם באמצעות צילום. הטכניקה מציעה למשתתפים דרכים חדשות ורפלקטיביות לתפיסת העולם שסביבם, וכן דרך לחקור את סביבתם ולייצגה במטרה לפעול לשינוי כחלק מפרקטיקה של העצמה אישית וחברתית. מטרת הסדנה היא לחשוף את הלומדים לדרך להעצמה אישית וחברתית של קבוצות, ואפשרות להתנסות בדרך זו בעצמם. 

מטרות הסדנה 

  1. לחשוף את הסטודנטים לדרך להעצמה אישית וחברתית של קבוצות;
  2. לערוך היכרות עם Photovoice ועם התאוריות העומדות בבסיסה;
  3. להתנסות ב-Photovoice;
  4. ללמוד ולכתוב בעקבות ההתנסות ב-Photovoice.  

קהל היעד 

הסדנה מיועדת לחוקרים ולסטודנטים לתארים מתקדמים ממדעי החברה והפרופסיות החברתיות, בעלי היכרות בסיסית עם עקרונות המחקר האיכותני-פרשני, המבקשים ללמוד ולהתנסות במתודולוגית Photovoice. 

תרומת הסדנה למשתתפים 

  1. הבנת הייחודיות של Photovoice והתאוריות העומדות בבסיסה; 
  2. התנסות ב-Photovoice.   

הסדנה תתקיים ביום שני, כ"ב בשבט תשע"ט, 28 בינואר 2019, בשעות 10:00–14:30  
מחיר: 250 ₪