המתודולוגיה של החשיבה בקול במחקר ובהוראה*

*השתתפות בסדנה זו מקנה גמול השתלמות למורים במוסדות להכשרת עו"ה – 4 שעות מבין 14 השעות הנדרשות כמינימום שנתי לצבירת גמול בשנת לימודים אחת. מכון מופ"ת ידווח על הזכאות כ"נושאים בהכשרת מורים".

מרצה ומנחה: ד"ר רחל שגב-מילר 

מאז מאמרם פורץ הדרך של אריקסון וסיימון (Ericsson & Simon, 1980) נעשתה המתודולוגיה האיכותנית של הדיווח המילולי מסוג החשיבה בקול (think aloud) לכלי מחקר מקובל של תהליכי הלמידה בתחומי דעת שונים דוגמת קריאה וכתיבה, מתמטיקה, ועוד, וזאת למרות המחלוקות שהתעוררו בעבר בכל הנוגע למהימנותה ולתקפותה. 

אולם מתודולוגיה זאת עדיין פחות מוכרת ואף איננה נלמדת, בדרך כלל, בקורסים של שיטות מחקר ושל פדגוגיה במכללות לחינוך ובבתי הספר לחינוך באוניברסיטאות. מטרת הסדנה היא אפוא להציג את יתרונותיה של החשיבה בקול ואת יישומיה, הן במחקר הן בהוראה.  

נושאי הסדנה 

  1. מבוא למתודולוגיה של החשיבה בקול וסוגיות מחקריות רלוונטיות אחרות, למשל תילות נתונים (triangulation); 
  2. הדגמה וניתוח של תוצרי חשיבה בקול ("פרוטוקולים") אותנטיים, שייבחרו ככל האפשר על פי תחומי הדעת של המשתתפים;  
  3. הצגת מודל גנרי להוראה מפורשת באמצעות חשיבה בקול של האסטרטגיות הנדרשות לביצוע מטלות למידה תובעניות, דוגמת כתיבת סיכום של טקסט וכתיבת סקירת ספרות.  

קהל היעד 

חוקרים, מורים, מורי מורים ומדריכים פדגוגיים בכל תחומי הדעת, מבית הספר היסודי ועד המכללה והאוניברסיטה. 

הסדנה תתקיים ביום שני, כ"ט בשבט תשע"ט, 4 בפברואר 2019, בשעות 10:00–13:00

עלות: 250 ₪