סדנאות במחקר איכותני ובכתיבה אקדמית קיץ 2018

במהלך חודשים יולי וספטמבר  יתקיימו במכון מופ"ת סדנאות מרוכזות בנות יום בנושאי מחקר איכותני וכתיבה אקדמית. הסדנאות מבקשות להקנות למשתתפים ידע תיאורטי, מתודולוגי ומעשי על היבטים שונים של המחקר האיכותני ועל כתיבה אקדמית. הסדנאות מיועדות לסטודנטים לתארים מתקדמים, לחוקרים מתחילים ולחוקרים ותיקים אשר מבקשים להרחיב את הידע שלהם בתחום. עוד הן מיועדות לחברים ותיקים וחדשים בקבוצת העניין במחקר איכותני הפועלת במהלך השנה האקדמית במכון מופ״ת.

רגישות רב-תרבותית באמצעות photo voice מבוא

מרצה ומנחה: ד"ר רבקה הלל לביאן
רציונל, רקע ותיאור כללי של מטרות הקורס

מטרת הקורס היא לחשוף את המשתתפים ל-Photovoice כאחת המתודולוגיות המשמשות במחקר איכותני חזותי. Photovoice  היא שיטה שבאמצעותה אנשים יכולים לזהות, לייצג, ולשפר את קהילתם.Photovoice  פותחה על ידי Wang and Burris (1994) כמתודולוגיה איכותנית אשר באמצעותה חוקרים מספקים מצלמות למשתתפים מקבוצות מוחלשות או מודרות כדי שיוכלו לתעד נושאים חשובים להם באמצעות בצילום. טכניקה זו גם מציעה למשתתפים דרכים חדשות ורפלקטיביות לתפיסת העולם שסביבם, וכן דרך לחקור את סביבתם ולייצגה במטרה לפעול לשינוי כחלק מפרקטיקה של העצמה אישית וחברתית. במהלך הפעילות נקודות המבט הסביבתיות מתבהרות באמצעות מתן רקע חזותי לשיחה, ובכך מתאפשרת ההתפתחות של המשתתף בהתרחשותה. השימוש בשיטות צילום עשוי לעזור לקבוצות מוחלשות לקרוא תיגר על דעות קדומות באשר לחוסר המיומנות שלהם כמקבלי החלטות או כאזרחים פעילים, והוא עשוי לעזור להדגיש את יכולת הפעולה והחוסן שלהם במקום את פגיעותם.

הסדנה תתקיים ביום חמישי,  26 ביולי  2018, בשעות 10:00–14:30

עלות: 250 ₪

סדנה במחקר כמותי למתקדמים חדש!

שימוש ברגרסיה לינארית בחקר החינוך (סדנה למתקדמים)

מנחה: מר עודד מקדוסי

מטרת הסדנה היא להקנות ידע ומיומנות לשימוש ברגרסיה לינארית בחקר החינוך. הסדנה תתמקד בכמה נושאים: רגרסיה פשוטה ורגרסיה מרובה; מודלים מקוננים; בדיקת התאמתו של המודל; משתנה דמה; קשרים לינאריים ולא לינאריים; אינטראקציות בין משתנים. דגש מיוחד יינתן להצגה ויזואלית של ממצאי הרגרסיה (בתרשימים ובלוחות). משתתפי הסדנה יתרגלו את הנושאים תוך שימוש בנתונים שלהם.
דרישות קדם: קורס בסיסי בסטטיסטיקה ובדיקת השערות; ידע בסיסי ב-SPSS.

הסדנה הסדנה תתקיים ביום חמישי, 11 באוקטובר 2018, בשעות 10:00–15:00 

עלות: 250 ₪

פרפורמנס במחקר האיכותני – המקף שבין אומנות ומחקר מדעי החברה

מרצה ומנחה: ד"ר שולמית קיציס

בעשורים האחרונים אנו עדים לשינוי בנופה של דרך הביטוי המדעית. הייצוג כבר לא חייב להיות בשפה כתובה, ואף נטען שהצגת הנתונים באמצעות פרפורמנס (performance) ופרזנטציה אומנותית מרחיבה את הקולות והמשמעויות.

הפרפורמנס במחקר האיכותני מציע מרחב לימינלי (Finley, 2008, 2017), מקום שבו נקודות מבט אפיסטמולוגיות של אומנים וחוקרי מדעי החברה מתנגשות, מתלכדות ונבנות-מחדש ליצירת פרקטיקות מחקריות חדשות.

בסדנה נדון בשאלה מהו פרפורמנס, ונתמקד בשלוש איכויות מרכזיות שהוא עשוי לתרום למחקר האיכותני:

  1. הממד גופני – היכולת להחיות בפרפורמנס את הגוף ואת ההתרחשות, והאפשרות להשתמש בגוף ככלי מתודולוגי וכאתר של ידע (embodied practice, Pelias, 2008).
  2. הממד הפרשני – האופן שבו פרפורמנס מרחיב את האפשרויות הפרשניות, ונותן תוקף לפרשנות שלנו לממצאים. נתבונן כיצד ההתרחשות הפרפורמטיבית מאפשרת הצגה במונטאז' ובקולאז', ומאפשרת להציע כמה פרשנויות אלטרנטיביות זו ליד זו בד בבד.
  3. הממד החברתי והביקורתי: מתן מרחב לקולות מודרים.

בסדנה נתייחס לפרפורמנס בשירה, בצילום, בווידאו ובז'אנרים תיאטרליים שונים. הדברים ילוו בדוגמאות ובקטעי וידאו שידגימו וימחישו את האפשרויות השונות.

נעסוק גם באתגרים שעימם מתמודד הפרפורמנס במחקר האיכותני: ערעור על הלגיטימציה של הפרפורמנס כז'אנר אמין; כפל הנאמנויות – למחקר ולאומנות; והתמודדות עם היעדר הכשרה מתאימה של חוקרים ליצירת פרפורמנס. נדון גם בסוגיות אתיות: המאבק בין חופש הביטוי והחופש האומנותי לבין המחויבות למשתתפים; טשטוש הגבולות בין המציאות הקונקרטית לאומנות; והיעדר תקנון אתיקה.

לסיום ניתן את הדעת גם על כיוונים אופרטיביים: מה ניתן לקחת מההתנסות בסדנה? כיצד ניתן "לתרגם" מחקר לפרפורמנס? ומהו המדיום המתאים לתווך דרכו מחקרים שונים?

הסדנה תתקיים ביום ראשון, 2 בספטמבר 2018, בשעות 10:00–14:30
עלות: 250 ₪

מבוא לחקר הטקסט והשיח: המסע הפרשני בין הגלוי והסמוי

מרצה ומנחה: פרופ׳ עירית קופפרברג

הסדנה מיועדת למשתתפים המעוניינים להתנסות בניתוח שיח דבור, כתוב ומקוון, כדי ללמוד תחום חדש או כדי לקדם את מחקרם. הסדנה תכלול הצגה של מסגרות תיאורטיות ומתודולוגיות ותאפשר למשתתפים להתנסות בניתוח של טקסטים. במהלך הסדנה יינתנו תשובות לשאלות שונות: מהו שיח? מהו חקר השיח? מה מקומו של ההקשר בניתוח שיח? אילו גישות קיימות בתחום? מה הוא חקר שיח מכוון נתונים? מה הוא חקר שיח מכוון תיאוריה? מה הוא חקר שיח ביקורתי? כיצד יכול תחום חקר השיח לקדם את עבודת החוקר האיכותני? כיצד מבצעים ניתוח שיח? כיצד אפשר לשלב מחקר איכותני עם מחקר כמותי? כיצד אוספים נתונים בתחום חקר השיח? מהו מקומו של הסיפור האישי בתחום? איך אפשר לבצע מחקר אמין? מה הוא מקומה של הפרשנות בתהליך המחקרי? אילו שיטות ניתוח מאפשרות לזהות משמעות גלויה ומשמעות סמויה?

לאחר הסדנה יקבלו המשתתפים רשימת מקורות ביבליוגרפיים רלוונטית.

מבנה הסדנה

  1. בחלק הראשון נציג מסגרת תיאורטית שתגדיר את התחום ואת הגישות השונות הקיימות, בלוויית דוגמאות;
  2. בחלק השני נתמקד בתהליך איסוף הנתונים, בניתוחם ובפרשנותם. המשתתפים יתנסו בניתוח טקסטים משיח דבור ומקוון;
  3. בחלק השלישי נתייחס לשאלות שעולות מתוך מחקריהם של משתתפי הסדנה.

הסדנה תתקיים ביום שני, 3 בספטמבר 2018, בשעות 10:00–14:30

עלות: 250 ₪

מיומנויות פרסום מאמרים איכותניים – מתחילים

מרצה ומנחה:  ד"ר יערית בוקק-כהן

לסדנא שלוש מטרות מרכזיות: א. העלאת החוללות העצמית של הכותב/ת בכתיבת מאמרים איכותניים והדרכה בנבכי בחירת כתב עת מתאים ומידע על הדירוגים ומשמעותם; ב. שיפור טכניקת הכתיבה של מאמרים איכותניים ; ג. טיפים ל 'שיווק' נכון של המאמר בפני העורך והשופטים. המשתתפים יקבלו לקריאה שבועיים מראש שלושה מאמרים אשר דוגמאות מהם תוצגנה בסדנא. נפתח בדיון  על אודות הרחבת הזהות המקצועית של המשתתף/ת והוספת נדבך זהות של 'חוקר/ת', בשילוב איתור גורמי מוטיבציה אינטרינזיים ואקסטרינזיים. בחלק השני של הסדנא נלמד לערוך תכנון לו"ז יעיל להכנת מאמר ויצירת מחויבות ללו"ז זה, נלמד אילו נושאים רצוי לבחור למאמרים וכיצד לקשר אותם לתיאוריות מרכזיות בתחום הדעת של המחקר. נלמד כיצד לשלוף ביעילות חומרים בבליוגרפיים ולערוך סקירת ספרות ממוקדת ורלוונטית לנושא המאמר תוך קישורו לשיח האקדמי. נלמד לנסח את שאלות ומטרות המחקר, להתאים את רמת הפירוט וסגנון הכתיבה של פרק השיטה לדרישות כתב העת, וכיצד לשלב מובאות וציטוטים במינון הנכון תוך התדיינות עם ספרות בתחום, ונבחין בין פרק הממצאים לבין פרק הדיון. בחלק השלישי של הסדנא  נלמד כיצד לבחור כותרת ותת-כותרת אטרקטיביים למאמר, כיצד לבחור כתב עת להגשה, ונדון בכללי ה'עשה' וה'אל תעשה' באינטראקציות עם מערכות כתבי עת .

הסדנה תתקיים ביום רביעי,  5 בספטמבר 2018, בשעות 10:00–14:30

עלות: 250 ₪

מיומנויות לפרסום מאמרים איכותניים – מתקדמים

מרצה ומנחה:  ד"ר יערית בוקק-כהן

כדי להפיק מן הסדנה את המיטב המשתתפים יביאו עמם שלד של ראשי פרקים למאמר שהם מתכוונים לכתוב, ועליו יעבדו במהלך הסדנה. שבועיים לפני הסדנה יקבלו המשתתפים רשימה של שלושה מאמרים לקריאה, ודוגמאות מהם תוצגנה בסדנה.

בסדנה נעסוק בסוגיות שלהלן: כתיבת מאמרים בצוות – אתגרים והזדמנויות; תכנון לו"ז לכתיבת מאמר בתנאים של שעות פנאי מעטות, ויצירת מחויבות ללו"ז זה; חלוקת פרק המבוא לתתי-פרקים והובלת המבוא לפי הרציונל התאורטי; מיקוד נושא המאמר והתאמתו למסגרת התאורטית ההולמת את הנתונים, ובה בעת את השקפת עולמו של החוקר ואת השיח הבין-לאומי האקטואלי בין חברי קהיליית החוקרים בתחום; ניסוח שאלות מחקר מעוררות עניין; ה"ידוע" וה"בלתי ידוע" בפרק המתודולוגי בתיאור איסוף הנתונים ובניתוחם; ציון רפלקטיבי של מיקום החוקר בשדה positionality; בין נתונים לפרשנות: שילוב המובאות והציטוטים מהמרואיינים בטקסט הפרשני של הכותב ביחס לנתונים הגולמיים, תוך התדיינות עם ספרות בתחום; חלוקת פרק הממצאים לתתי-פרקים; האופן והמינון הנכון והרצוי להביא ציטוטי מרואיינים והכמות האופטימלית של הצגת ממצאים ופרשנותם תוך התחשבות במגבלת מספר המילים; רצף ההנכחה של הכותב בטקסט ומיקומו בשדה המחקר; דילמת ה"ענווה" בניסוח המסקנות וההמלצות בסיום המאמר; הפקת מספר המאמרים המרבי ממאגר נתונים אחד ("מודל העוגה") ובפרק זמן קצר; בחירת כתב העת; תכתובת ותקשורת עם העורך ו/או עם המערכת: כללי "עשה" ו"אל תעשה" בתכתובת עם העורך ועם המערכת לאחר הגשת המאמר; כיצד "לשווק" את המאמר בפני העורך והשופטים; הגדלת חשיפת המאמר לציטוטים לאחר פרסומו; הכנת רשימה ביבליוגרפית אסטרטגית שתגדיל את סיכויי הקבלה של המאמר; שיטות לניסוח ולבחירת כותרת ותת-כותרת אטרקטיביות למאמר; בחירה אסטרטגית של שופטים למאמר (בכתבי עת המבקשים מן המחברים למסור שמות שופטים מועדפים ולא מועדפים); בחירה אסטרטגית של עורך בכתבי עת המבקשים מהכותב לבחור עורך מתוך רשימה.

הסדנה תתקיים ביום חמישי, 6 בספטמבר 2018, בשעות 10:00–14:30

עלות: 250 ₪

"לנצח את הפחד ממכתב הרביזיה!": סדנא להכנה אפקטיבית של רביזיות ומכתבי פירוט תיקונים לעורך

מרצה ומנחה: ד"ר יערית בוקק- כהן

הסדנא מיועדת להקנות מיומנויות בעריכה מיטבית של רביזיות למאמרים אשר עברו שיפוט והתקבלה החלטה לאפשר למחבר/ת לתקנם. בסדנא נלמד כיצד לקרוא את המסרים הסמויים שכתובים 'בין השיטין' בהערות  השופטים; לאבחן את הציפיות שלהם ושל העורך ממאמר מתוקן שיתקבל לפרסום; לזהות את גישת השופטים כלפי נושא המאמר וממצאיו ולהתאים את רוח המאמר וסגנונו להשקפתם תוך הלימה בו זמנית גם לגישת המחבר ומערכת ערכיו; כיצד לחלק את העבודה לשלבים על פי סדר עבודה לוגי ואפקטיבי ולבצע תיקונים בזמן קצר יחסית. מה ראוי לעשות כאשר שני שופטים או שלושה  מציעים הצעות סותרות? מה לעשות וכיצד להגיב אם המחבר/ת מתנגד/ת בתוקף לאחת מהערות או הצעות השופט? כיצד לענות לשופט כשהמחבר/ת מסרב/ת להיענות לאחת מביקורותיו מסיבה אידיאולוגית, מתודולוגית, אתית או תיאורטית? כיצד להתמודד עם הערות לגבי האתיקה המקצועית של המחקר? כיצד לערוך תיקונים ותוספות תוך עמידה במגבלת מספר המילים? נדון ונדגים את חשיבותו המכרעת של המכתב לעורך לאחר הגשת רביזיה, שלרוב חשיבותו עולה על חשיבות תוכן המאמר המתוקן; נלמד כיצד לערוך את מכתב המפרט את התיקונים לעורך ולשופטים, באופן שיבליט את המענה הקפדני שערך המחבר להערות, וינגיש את התיקונים באופן בולט שיזרז את קריאתם. עוד נעסוק בשאלה כיצד מתמודדים עם רביזיה שנייה ואף שלישית ומה ההבדלים ביניהן לבין רביזיה ראשונה? האם ומתי לשלוח לעורך תזכורת לבירור האם התקבלה החלטה בעניין הרביזיה? ואם כן כיצד לנסחה ולמי להפנותה? האם וכיצד ניתן לערער על החלטת העורך לדחות את הרביזיה?

הסדנה תתקיים ביום חמישי,  13 בספטמבר 2018, בשעות 10:00–14:30

עלות: 250 ₪

  • ההשתתפות בסדנאות מקנה גמול השתלמות למורים במוסדות להכשרת עו"ה- 6 שעות מבין 14 השעות הנדרשות כמינימום שנתי לצבירת גמול בשנת לימודים אחת. מכון מופ"ת ידווח על הזכאות כ"נושאים בהכשרת מורים".
  • פתיחת הסדנה מותנית במספר הנרשמים