ראיונות עומק: תאוריה ופרקטיקה

מרצה ומנחה: ד"ר גבריאלה ספקטור-מרזל 

הסדנה תדון בעקרונות התאורטיים ובפרקטיקה של תכנון וניהול ראיונות עומק איכותניים. יוצג הבסיס הפילוסופי של ראיונות עומק, ייסקרו סוגים של ראיונות עומק, ויידונו סוגיות בתכנון ריאיון עומק וניהולו. ככל שהזמן יאפשר יידונו שיקולים אתיים הקשורים לניהול ראיונות עומק. במסגרת הסדנה המשתתפים יתנסו בעריכת ריאיון קצר. 

קהל היעד 

הסדנה מיועדת לחוקרים ולסטודנטים לתארים מתקדמים ממדעי החברה והפרופסיות החברתיות שטרם ערכו ראיונות עומק מחקריים, ולאלו שמעוניינים להרחיב את הידע ואת המיומנויות שלהם בעריכת ראיונות עומק. 

תרומת הסדנה למשתתפים 

  1. הכרת העקרונות התאורטיים שבבסיס ריאיון העומק האיכותני; 
  2. הכרת סוגים שונים של ראיונות עומק איכותניים; 
  3. יכולת לתכנן ריאיון עומק; 
  4. הכרת העקרונות בניהול ראיון עומק; 
  5. הבנת המורכבות האתית הקשורה לריאיון עומק והדרכים להתמודד עימה. 

הסדנה תתקיים ביום ראשון, כ"א בשבט תשע"ט, 27 בינואר 2019, בשעות 10:00–14:30  
מחיר: 250 ₪