התאוריה המעוגנת בשדה (Grounded theory)

מרצה ומנחה: ד"ר שרה שמעוני 

הסדנה תתמקד ב״תאוריה המעוגנת בשדה״ (Grounded theory). מדובר במסורת מרכזית בתחום המחקר האיכותני אשר החלה להתפתח בסוף שנות השישים של המאה הקודמת בהובלת החוקרים האמריקנים רוברט גלייזר ואנסלם שטראוס (Glaser & Strauss, 1967), וזוכה לתנופת פיתוח מחודשת בשני העשורים האחרונים (Charmaz, 2006; Clarke, 2005). מסורת זו דוגלת בניתוח קשוב ומתודי של נתוני מחקר, במטרה להפיק מתוכם מבנה תאורטי אשר יסביר את התופעה הנחקרת לעומקה.  

מפתחיה של מסורת התאוריה המעוגנת בשדה מתחו ביקורת על החוקרים בני זמנם במדעי החברה, אשר עסקו רוב הזמן באישוש דדוקטיבי של הנחות שנגזרו מתוך תאוריות קיימות, תוך שימוש במתודולוגיה כמותנית, וכך מיעטו לפתח תאוריות חדשות. הם סברו כי כדי לפתח תאוריות חדשות יש לפתח את המחקר האיכותני האינדוקטיבי ולהעניק לו את המוצקות וההקפדה הנדרשת. 

המפגש יתחלק לשלושה חלקים: 

  1. הצגת המסגרת המושגית של התאוריה המעוגנת בשדה וגלגוליה העיקריים בדורות האחרונים. 
  2. הסברה והדגמה של דרכים לניתוח נתונים ברוחה של התאוריה המעוגנת בשדה, תחילה על פי מייסדיה ובהמשך על פי שרמז וקלארק – הדור השני למפתחיה. 
  3. תרגול וניתוח נתונים תוך שימוש בעוגנים שמציעה המסורת לדורותיה.  

לסיום יתקיים דיון ביקורתי על התאוריה המעוגנת בשדה. 

הסדנה תתקיים בהסדנה תתקיים ביום שני, ט"ו בשבט תשע"ט, 21 בינואר 2019 , בשעות 10:00 – 14:30


מחיר: 250 ₪