הצגה מדעית של הסקירות

לפי דרישת הלקוח, ניתן להציג את הסקירות בפני הלקוח המזמין וגורמים נוספים בעלי עניין ולדון בהן.