רשימת סטטיסטיקאים ומעבדי נתונים

רשימת היועצים המוצעת באתר היא שירות עבור החוקרים. מכון מופ"ת אינו מחייב לפנות דווקא ליועצים אלה.