סדנאות במחקר קיץ 2019

במהלך חודשים יולי וספטמבר 2019 יתקיימו במכון מופ"ת סדנאות מרוכזות בנות יום בנושאי מחקר. הסדנאות מבקשות להקנות למשתתפים ידע תיאורטי, מתודולוגי ומעשי על היבטים שונים של המחקר האיכותני ועל כתיבה אקדמית. הסדנאות מיועדות לסטודנטים לתארים מתקדמים, לחוקרים מתחילים ולחוקרים ותיקים אשר מבקשים להרחיב את הידע שלהם בתחום. עוד הן מיועדות לחברים ותיקים וחדשים בקבוצת העניין במחקר איכותני הפועלת במהלך השנה האקדמית במכון מופ״ת.

סדנאות במחקר כמותי

מהימנות ותיקוף כלי מחקר

ד"ר ירון סלע

הסדנה תתקיים בשני מועדים:

  • יום שני, 8 ביולי 2019, בשעות 10:00 – 14:30
  • יום שלישי, 24 בספטמבר 2019, בשעות 10:00 – 14:30

עלות: 300 ₪

מחקר מתאמי ומודלים של הסבר

ד"ר ירון סלע

יום שלישי, 9 ביולי 2019, בשעות 10:00 – 14:30

מחיר: 300 ₪

סדנאות במחקר איכותני

יולי 2019

סדנת התנסות במתודולוגית Photovoice

ד"ר רבקה הלל לביאן

הסדנה תתקיים ביום שלישי, 2 ביולי 2019 , בשעות 10:00 – 14:30
עלות: 300 ₪

מבוא למחקר איכותני

ד"ר גבריאלה ספקטור-מרזל

יום רביעי,  3 ביולי 2019, בשעות 10:00 – 14:30
עלות: 300 ₪

ניתוחי תוכן במחקר האיכותני

ד"ר שרה שמעוני

יום חמישי, 4 ביולי 2019, בשעות 10:00 – 14:30
עלות: 300 ₪

מבוא למחקר נרטיבי

ד״ר גבריאלה ספקטורמרזל

יום שני, 8 ביולי 2019, בשעות 10:00 – 14:30
עלות: 300 ₪

נרטולוגיה ושימושיה במחקר האיכותני 

פרופ' אילנה אלקד-להמן 

יום שלישי, 9 ביולי 2019, בשעות 10:00 – 14:30
עלות: 300 ₪

ראיונות-עומק: תיאוריה ופרקטיקה  

ד"ר גבריאלה ספקטור- מרזל

יום רביעי, 10 ביולי 2019, בשעות 10:00 – 14:30 
עלות: 300 ₪

ניתוח נרטיבי

ד״ר גבריאלה ספקטור-מרזל

יום שני, 15 ביולי 2019, בשעות 10:00 – 14:30 
עלות: 300 ₪

ספטמבר 2019

כתיבה ופרסום של מאמרים איכותניים – מתחילים  

ד"ר יערית בוקק כהן 

יום שני,  9 בספטמבר 2019,  בשעות 10:00 – 14:30

עלות: 300 ₪

מבוא לחקר הטקסט והשיח: המסע הפרשני בין הגלוי והסמוי  

פרופ׳ עירית קופפרברג

יום שלישי, 10 בספטמבר  2019, בשעות 10:00 – 14:30 
עלות: 300 ₪

המתודולוגיה של החשיבה בקול במחקר ובהוראה  

ד"ר רחל שגב-מילר 

יום ראשון, 15 בספטמבר 2019, בשעות 10:00 – 14:30

מחיר: 300 ₪