סדנאות במחקר קיץ 2019

במהלך חודשים יולי וספטמבר 2019 יתקיימו במכון מופ"ת סדנאות מרוכזות בנות יום בנושאי מחקר. הסדנאות מבקשות להקנות למשתתפים ידע תיאורטי, מתודולוגי ומעשי על היבטים שונים של המחקר האיכותני ועל כתיבה אקדמית. הסדנאות מיועדות לסטודנטים לתארים מתקדמים, לחוקרים מתחילים ולחוקרים ותיקים אשר מבקשים להרחיב את הידע שלהם בתחום. עוד הן מיועדות לחברים ותיקים וחדשים בקבוצת העניין במחקר איכותני הפועלת במהלך השנה האקדמית במכון מופ״ת.

סדנאות במחקר כמותי

מהימנות ותיקוף כלי מחקר

ד"ר ירון סלע

הסדנה תתקיים בשני מועדים:

  • יום שני, 8 ביולי 2019, בשעות 10:00 – 14:30 – הרשמה נסגרה
  • יום שלישי, 24 בספטמבר 2019, בשעות 10:00 – 14:30

עלות: 300 ₪

סדנאות במחקר איכותני

יולי 2019

ראיונות-עומק: תיאוריה ופרקטיקה  

ד"ר גבריאלה ספקטור- מרזל

יום רביעי, 10 ביולי 2019, בשעות 10:00 – 14:30 
עלות: 300 ₪

ספטמבר 2019

היבטים פרקטיים בעריכת מחקרים איכותניים

ד"ר גבריאלה ספקטור-מרזל

יום רביעי, 4 בספטמבר 2019, ד' באלול תשע"ט, בשעות 10:00 – 14:30

עלות: 300 ₪

כתיבה ופרסום של מאמרים איכותניים – מתחילים  

ד"ר יערית בוקק כהן 

יום שני,  9 בספטמבר 2019,  בשעות 10:00 – 14:30

עלות: 300 ₪

מבוא לחקר הטקסט והשיח: המסע הפרשני בין הגלוי והסמוי  

פרופ׳ עירית קופפרברג

יום שלישי, 10 בספטמבר  2019, בשעות 10:00 – 14:30 
עלות: 300 ₪

מבוא למחקר נרטיבי

ד״ר גבריאלה ספקטורמרזל

יום רביעי, 11 בספטמבר 2019, י"א באלול תשע"ט, בשעות 10:00 – 14:30

עלות: 300 ₪

המתודולוגיה של החשיבה בקול במחקר ובהוראה  

ד"ר רחל שגב-מילר 

יום ראשון, 15 בספטמבר 2019, בשעות 10:00 – 14:30

מחיר: 300 ₪

סדנת התנסות במתודולוגית Photovoice

ד"ר רבקה הלל לביאן

יום שני, 16 בספטמבר 2019, ט"ז באלול תש"פ, בשעות 10:00 – 14:30
עלות: 300 ₪

ניתוח נרטיבי

ד״ר גבריאלה ספקטור-מרזל

יום רביעי, 18 בספטמבר 2019, י"ח באלול תשע"ט, בשעות 10:00 – 14:30

עלות: 300 ₪