סדנאות במחקר איכותני ובכתיבה אקדמית קיץ 2019

במהלך חודשים יולי וספטמבר 2019 יתקיימו במכון מופ"ת סדנאות מרוכזות בנות יום בנושאי מחקר איכותני וכתיבה אקדמית. הסדנאות מבקשות להקנות למשתתפים ידע תיאורטי, מתודולוגי ומעשי על היבטים שונים של המחקר האיכותני ועל כתיבה אקדמית. הסדנאות מיועדות לסטודנטים לתארים מתקדמים, לחוקרים מתחילים ולחוקרים ותיקים אשר מבקשים להרחיב את הידע שלהם בתחום. עוד הן מיועדות לחברים ותיקים וחדשים בקבוצת העניין במחקר איכותני הפועלת במהלך השנה האקדמית במכון מופ״ת.

סדנת התנסות במתודולוגית Photovoice

מרצה ומנחה: ד"ר רבקה הלל לביאן

Photovoice היא שיטה שבאמצעותה אנשים יכולים לזהות, לייצג, ולשפר את קהילתם, באמצעותה חוקרים מספקים מצלמות למשתתפים מקבוצות מוחלשות או מודרות כדי שיוכלו לתעד נושאים חשובים להם באמצעות השימוש בצילום. טכניקה זו גם מציעה למשתתפים דרכים חדשות ורפלקטיביות לתפיסת העולם שסביבם וכן דרך לחקור את סביבתם ולייצגה במטרה לפעול לשינוי כחלק מפרקטיקה של העצמה אישית וחברתית. מטרת הסדנה לחשוף את הלומדים לדרך להעצמה אישית וחברתית של קבוצות, תוך אפשרות להתנסות בדרך זו בעצמם.

הסדנה תתקיים ביום שלישי, 2 ביולי 2019 , בשעות 10:00 – 14:30
עלות: 300 ₪

מבוא למחקר איכותני

מרצה ומנחה: ד"ר גבריאלה ספקטור-מרזל

בסדנה יידונו העקרונות של מחקרים איכותניים המעוגנים בפרדיגמות פרשניות (לא-פוזיטיביסטיות) והמבחינים אותם ממחקרים כמותיים-פוזיטיביסטיים. יוצגו מסורות החקירה האיכותניות המרכזיות (אתנוגרפיה, מחקר פנומנולוגי, מחקר נרטיבי, מחקר פעולה, חקר מקרה, אוטו-אתנוגרפיה), יוצגו העקרונות של ניסוח שאלות מחקר איכותניות, יידונו סוגיות בתכנון מערך מחקר איכותני וייסקרו השיטות המרכזיות לאיסוף נתונים ולניתוחם.

הסדנה תתקיים ביום רביעי,  3 ביולי 2019 , בשעות 10:00 – 14:30
עלות: 300 ₪

ניתוחי תוכן במחקר האיכותני

מרצה ומנחה: ד"ר שרה שמעוני

בשנים האחרונות רווח במחקרים איכותניים המושג "ניתוחי תוכן". המדובר בניתוח תכנים של נתונים איכותניים דוגמת סיפורים דבורים וכתובים, ראיונות, מסמכים וכתובים עיוניים ותיאוריים, ואף נתונים חזותיים ושמיעתיים דוגמת תצפיות ומוצגים.

הסדנה תתמקד בסוגים הבולטים של ניתוחי תוכן בזיקה למקומם במסורות המרכזיות במחקר האיכותני:  חקר הנרטיב, חקר/י מקרה/ים, התאוריה המעוגנת בשדה ועוד. יידונו הקשרים בין תוכן לצורה ומבנה, בין תוכן למהות ומשמעות, בין תוכן גלוי לסמוי, בין רדוקציה של התוכן למיצויו, בין ידע תאורטי והתנסותי קודם ובו-זמני של החוקר לביצוע ניתוח התוכן ועוד. כן תידון סוגיית אמינותו ואיכותו של  מחקר איכותני שבבסיסו ניתוח תוכן.

המשתתפים בסדנה יתרגלו ניתוח תוכן תמטי של טקסט וידונו באפשרויות של המרות ניתוח כזה בניתוחי תוכן המשלבים צורה ומבנים, המניבים תאוריות/מודלים מעוגנים בשדה ועוד.

הסדנה תתקיים ביום חמישי, 4 ביולי 2019 , בשעות 10:00 – 14:30
עלות: 300 ₪

מבוא למחקר נרטיבי

מרצה ומנחה: ד״ר גבריאלה ספקטורמרזל

בעשורים האחרונים המחקר הנרטיבי נכנס למגוון דיסציפלינות ופרופסיות חברתיות. בסדנה יוצגו עיקריה של הפרדיגמה הנרטיבית, בהתבסס על תפיסתה כפרדיגמה פרשנית ייחודית בתוך המחקר האיכותני. בסדנה יידונו הנושאים האלה: ההתפתחות ההיסטורית של המחקר הנרטיבי; הגדרות של המושג נרטיב; היסודות הפילוסופיים של הפרדיגמה הנרטיבית (אונטולוגיה ואפיסטמולוגיה); גישות שונות להגדרת המחקר הנרטיבי ועקרונות מתודולוגיים של איסוף וניתוח נרטיבים.

הסדנה תתקיים ביום שני, 8 ביולי 2019 , בשעות 10:00 – 14:30
עלות: 300 ₪

נרטולוגיה ושימושיה במחקר האיכותני 

מרצה ומנחה: פרופ' אילנה אלקד-להמן 

בסדנה יוצגו העקרונות הבסיסיים של הנרטולוגיה ויישומיה במחקרים איכותניים. הסדנה תכלול הדגמה ממחקר/ים אשר עושים שימוש בנרטולוגיה כשיטה לניתוח הממצאים ולפרשנותם, ותאפשר למשתתפים להתנסות ביישום ראשוני של הנלמד באמצעות עבודה על טקסטים ממחקרים בתחומים שונים, כולל טקסטים שאספו במסגרת המחקרים בהם הם עוסקים.

הסדנה תתקיים ביום שלישי, 9 ביולי 2019 , בשעות 10:00 – 14:30
עלות: 300 ₪

ראיונות-עומק: תיאוריה ופרקטיקה  

מרצה ומנחה:  ד"ר גבריאלה ספקטור- מרזל

הסדנה תדון בעקרונות התיאורטיים ובפרקטיקה של תכנון וניהול ראיונות-עומק איכותניים. יוצגו הבסיס הפילוסופי של ראיונות-עומק, ייסקרו סוגים של ראיונות עומק, ויידונו סוגיות בתכנון ראיון עומק וניהולו. במידה והזמן יאפשר יידונו שיקולים אתיים הקשורים לניהול ראיונות עומק. במסגרת הסדנה המשתתפים יתנסו בעריכת ראיון קצר.

הסדנה תתקיים ביום רביעי, 10 ביולי 2019 , בשעות 10:00 – 14:30 
עלות: 300 ₪

ניתוח נרטיבי

מרצה ומנחה: ד״ר גבריאלה ספקטור-מרזל

בסדנה יוצגו העקרונות הבסיסיים של ניתוח נרטיבי, המייחדים אותו מניתוחים איכותניים אחרים, ויידונו שיטות שונות לפרשנות של נרטיבים: ניתוחי תוכן, ניתוחי צורה וניתוחים משולבים של תוכן וצורה. דגש עיקרי יינתן למודל מנגנוני הברירה הנרטיבית. המשתתפים יתנסו ביישומן של השיטות הללו באמצעות עבודה על טקסטים נרטיביים שיישלחו להם מראש.

הסדנה תתקיים ביום שני, 15 ביולי 2019 , בשעות 10:00 – 14:30 
עלות: 300 ₪

כתיבה ופרסום של מאמרים איכותניים – מתחילים  

מרצה ומנחה:  ד"ר יערית בוקק כהן 

לסדנא שלוש מטרות מרכזיות: א. העלאת החוללות העצמית של הכותב/ת בכתיבת מאמרים איכותניים; ב. שיפור טכניקת הכתיבה של מאמרים איכותניים ; ג. טיפים ל 'שיווק' נכון של המאמר בפני העורך והשופטים. המשתתפים יקבלו לקריאה שבועיים מראש שלושה מאמרים לדוגמא אשר דוגמאות מהם תוצגנה בסדנא. ראשית נפתח בדיון  על אודות הרחבת הזהות המקצועית של המשתתף/ת והוספת נדבך זהות נוסף של 'חוקר/ת' , זאת בשילוב איתור גורמי מוטיבציה אינטרינזיים (לדוגמא רצון להדגים תופעה חשובה שטרם נחשפה; רצון לזעוק לעולם על עוולה שלא ניתנה לה תשומת לב מדעית וחברתית, רצון להוכיח את יכולותיי לאנשים שבעבר לא העריכו אותי וכד') וגורמי מוטיבציה אקסטרינזיים (קידום ותגמול מוסדי). בחלק השני של הסדנא נלמד לערוך תכנון לו"ז יעיל להכנת מאמר בתנאי מיעוט שעות פנאי ויצירת מחויבות ללו"ז זה, נלמד אילו נושאים למאמרים רצוי לבחור מתוך כלל הנושאים והתמות העולים מממצאי המחקר וכיצד לקשר אותם לתיאוריות מרכזיות בתחום הדעת של המחקר. נלמד כיצד לשלוף ביעילות חומרים בבליוגראפיים ולערוך סקירת ספרות ממוקדת ורלוונטית לנושא המאמר תוך קישורו לשיח האקדמי הבינלאומי הנסוב סביב נושא זה. נלמד לנסח את שאלות ומטרות המחקר תוך הקפדה על עקיבות פנימית והתאמה הן לתיאוריה שנבחרה והן למתודולוגיה ולממצאים שיבואו בהמשך. נלמד להתאים את רמת הפירוט וסגנון הכתיבה של פרק השיטה לדרישות כתב העת שאליו מתכננים להגיש (או קטגוריית כתבי עת) ובדומה לכך כיצד לשלב מובאות וציטוטים במינון הנכון בטקסט הפרשני של המחבר/ת תוך התדיינות עם ספרות בתחום. נבחין בין פרק הממצאים לבין פרק הדיון הכולל עלייה לרמה פרשנית יותר גבוהה מהרמה שהוצגה בממצאים תוך התייחסות להשלכות התיאורטיות, החידושים התיאורטיים ו/או המתודולוגיים, והבאת הטיעונים המרכזיים של הכותב/ת ומסקנותיו/ה. בחלק השלישי של הסדנא נדון בכללי ה'עשה' וה'אל תעשה' באינטראקציות עם מערכות כתבי עת; נלמד כיצד רצוי לבחור כתב עת להגשה; הוספה אסטרטגית של ציטוט מאמרים מכתב העת הזה; הוספה אסטרטגית של ציטוטי מאמרים אחרים של חוקרים בולטים בתחום; בחירת כותרת ותת-כותרת אטרקטיביים למאמר; תכנון הפקת מספר מאמרים מירבי ממאגר נתונים אחד והסדר הכרונולוגי של כתיבתם.

הסדנה תתקיים ביום שני,  09/09/2019,  בשעות 10:00 – 14:30
עלות: 300 ₪

מבוא לחקר הטקסט והשיח: המסע הפרשני בין הגלוי והסמוי  

מרצה ומנחה:   פרופ׳ עירית קופפרברג

הסדנה מיועדת למשתתפים המעוניינים להתנסות בניתוח שיח דבור, כתוב ומקוון, כדי ללמוד תחום חדש או כדי לקדם את מחקרם. הסדנה תכלול הצגה של מסגרות תיאורטיות ומתודולוגיות ותאפשר למשתתפים להתנסות בניתוח של טקסטים. במהלך הסדנה יינתנו תשובות לשאלות שונות: מהו שיח? מהו חקר השיח? מה מקומו של ההקשר בניתוח שיח? אילו גישות קיימות בתחום? מה הוא חקר שיח מכוון נתונים? מה הוא חקר שיח מכוון תיאוריה? מה הוא חקר שיח ביקורתי? כיצד יכול תחום חקר השיח לקדם את עבודת החוקר האיכותני? כיצד מבצעים ניתוח שיח? כיצד אפשר לשלב מחקר איכותני עם מחקר כמותי? כיצד אוספים נתונים בתחום חקר השיח? מהו מקומו של הסיפור האישי בתחום? איך אפשר לבצע מחקר אמין? מה הוא מקומה של הפרשנות בתהליך המחקרי? אילו שיטות ניתוח מאפשרות לזהות משמעות גלויה ומשמעות סמויה?

לאחר הסדנה יקבלו המשתתפים רשימת מקורות ביבליוגרפיים רלוונטית.

הסדנה תתקיים ביום שלישי, 10 בספטמבר  2019 , בשעות 10:00 – 14:30 
עלות: 300 ₪

המתודולוגיה של החשיבה בקול במחקר ובהוראה  

מרצה ומנחה: ד"ר רחל שגב-מילר 

מאז מאמרם פורץ הדרך של אריקסון וסיימון (Ericsson & Simon, 1980) הפכה המתודולוגיה האיכותנית של הדיווח המילולי מסוג החשיבה בקול (think aloud) לכלי מחקר מקובל של תהליכי הלמידה בתחומי דעת שונים, ובהם קריאה וכתיבה בשפת האם או בשפה שנייה, מתמטיקה ועוד.

אולם מתודולוגיה זו עדיין פחות מוכרת ואף איננה נלמדת בדרך כלל בקורסים של שיטות מחקר ושל פדגוגיה במכללות לחינוך ובבתי הספר לחינוך באוניברסיטאות. מטרת הסדנה היא להציג את יתרונותיה של החשיבה בקול ואת יישומיה – הן במחקר הן בהוראה.

נושאי הסדנה

 • מבוא למתודולוגיה של החשיבה בקול, וסוגיות מחקריות רלוונטיות אחרות דוגמת תילות נתונים (triangulation).
 • הדגמה וניתוח של תוצרים אותנטיים של חשיבה בקול ("פרוטוקולים").
 • מודל גנרי להוראה מפורשת באמצעות החשיבה בקול של האסטרטגיות הנדרשות לביצוע מטלות למידה תובעניות דוגמת כתיבת סיכום של טקסט בודד, או "כתיבה ממקורות טקסטואליים מרובים" (discourse synthesis) דוגמת סקירת ספרות.

קהל היעד

חוקרים, מורים, מורי מורים ומדריכים פדגוגיים בכל תחומי הדעת, מבית הספר היסודי ועד המכללה והאוניברסיטה. 

הסדנה תתקיים ביום ראשון, 15 בספטמבר 2019, בשעות 10:00 – 14:30

מחיר: 300 ₪

ניתוח איכותני באמצעות תוכנת אטלס

מרצהד"ר אולז'ן גולדשטיין – מרצה וראש בית הספר ללימודים מתקדמים במכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי, חברת המרכז למחקר איכותני של האדם והחברה באוניברסיטת בן-גוריון.

בסדנה יכירו המשתתפים ויתנסו בניתוח תוכן של מסמכי טקסט ומולטימדיה באמצעות בתוכנת אטלס. תכנה זו מאפשרת ארגון נוח של מסמכים, ניהול תהליך קידוד התכנים ברמות שונות, קידוד אוטומטי, הוצאת תוצאות הניתוח על-פי שאילתות, מיפוי ויזואלי של תוצאות הניתוח ועוד.

מטרות

להכיר ולהתנסות בניתוח מסמכים ברמות טקסטואלית ומושגית.

 1. היכרות עם הקונצפציה, המושגים והאפשרויות של תוכנת אטלס.
 2. הפעלת התוכנה, מרכיבי הממשק, הכנת מסמכים ושילובם בתוכנה.
 3. ניתוח תוכן ברמה טקסטואלית: הגדרת יחידות תוכן, קידוד פתוח של ציטוטים.
 4. הוצאת פלטים שונים של ניתוח, שאילתות, אפשרויות חיפוש וקידוד אוטומטי.
 5. קבוצות הקודים והמסמכים, מזכרים.
 6. ניתוח ברמה מושגית, יצירת קשרים בין הקודים, קטגוריות-על ומפת מושגים. ייצוג גרפי של מערכת מושגית המתגבשת במהלך הניתוח.
 7. ניהול פרויקטים העברת חומרים ממחשב למחשב.
 8. ניתוח תכנים ויזואליים ומולטימדיה.
 9. דיון משותף בשאלות שמתעוררות והצעות לעבודה.

קהל היעד
הסדנה מיועדת לחוקרים המעוניינים בניתוח איכותני.​

הסדנה תתקיים ביום רביעי, 3 ביולי 2019, בשעות 10:00 – 15:00

מחיר: 300 ₪

ניתוח איכותני באמצעות תוכנת אטלס – למתקדמים

מרצהד"ר אולז'ן גולדשטיין – מרצה וראש בית הספר ללימודים מתקדמים במכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי, חברת המרכז למחקר איכותני של האדם והחברה באוניברסיטת בן-גוריון.

בסדנה יכירו המשתתפים ויתנסו בניתוח תוכן של מסמכי טקסט ומולטימדיה באמצעות תוכנת אטלס לניתוח איכותני.

נושאי הסדנה למתקדמים

 1. פריסת הנתונים של שאלונים וניתוח תשובות לשאלות פתוחות.
 2. חיפוש ושאילתות.
 3. ניתוח הנתונים של קבוצות מיקוד.
 4. ניתוח תכנים ויזואליים ומולטימדיה.
 5. ניהול פרויקטים, גיבוי והעברת חומרים ממחשב למחשב.
 6. ניהול עבודת צוות החוקרים.
 7. הזנת שרשור ההודעות מתוך הרשת טוויטר.
 8. דיון משותף בשאלות שמתעוררות והצעות לעבודה.

קהל היעד

הסדנה מיועדת לחוקרים המעוניינים במחקר איכותני ובמחקר משולב.

הסדנה תתקיים ביום רביעי, 10 ביולי 2019, בשעות 10:00 – 15:00

מחיר: 300 ₪