קבוצות עניין

קבוצות העניין במחקר הן מסגרות המפגישות חוקרים מתחילים וותיקים לצורך קידום מחקריהם.

כל קבוצה עוסקת בפרדיגמה מחקרית אחת והיא מונחית על ידי חוקרת בעלת ניסיון רב באותה פרדיגמה מחקרית. במסגרת הקבוצה נפגשים החוקרים למטרות של לימוד משותף, פיתוח מיומנויות מחקר, וקיום של שיח מקצועי המתמקד בפרדיגמה המחקרית ובמחקרי המשתתפים.

קבוצות עניין במחקר איכותני

קבוצת העניין במחקר איכותני, הפועלת במכון מופ״ת, מפגישה חוקרות וחוקרים המתעניינים במחקר איכותני למטרות של התעדכנות, לימוד משותף, פיתוח מיומנויות מחקר וקידום השיח המקצועי, המחקר וההוראה בתחום.

חקר הוראה ולמידה בסביבות מתקדמות

קבוצת העניין היא שדה ליצירת שיתוף פעולה בין המשתתפים, לעריכת מחקרים משותפים ולהכנת הצעות מחקר לקראת הגשה. במפגשי הקבוצה ייערכו דיונים בממצאי המחקרים הבולטים בתחום, יוצגו סקירות ספרות בנושאים אקטואליים וידווחו חדשות מכנסים בארץ ובעולם.