כתב העת האקדמי דפים מתמקד בתאוריה, במחקר ובפרקטיקה של הכשרת עובדי הוראה ופיתוחם. הוא מיועד למורי המורים במכללות, למרצים ולמרצות באוניברסיטאות ולסטודנטים וסטודנטיות. כתב העת מופיע פעמיים בשנה, עובר תהליכי שיפוט חיצוניים ונערך על פי הנהלים והכללים של כתב עת מדעי מובחר. זהו כתב העת השפיט המרכזי הקיים בארץ בנושא הכשרת מורים.

בדפים מתפרסמים מאמרים שלא פורסמו בעבר ושלא נשלחו כמועמדים לפרסום בבימה אחרת, לרבות דיגיטלית, בעברית או בשפה אחרת.

מרכזת המדור:
ד"ר פנינה כץ
pnina_k@macam.ac.il

רכזת המדור:
ניצה נחאיסי
nitsa_n@macam.ac.il
03-6901410

בימים אלה יצא לאור "דפים 70"

לעיון ולרכישת כתב העת

חברי מערכת "דפים"

עורכים: פרופ' דן ענבר
עורכת משנה ומרכזת המערכת: ד"ר פנינה כץ
חברת המערכת: ד"ר חוה גרינספלד
עריכת לשון וטקסט: מירב כהן-דר
רכזת המערכת: ניצה נחאיסי

 

ועדת מערכת "דפים"


ד"ר ברכה אלפרט המכללה האקדמית בית ברל; מכון מופ"ת
פרופ' יהודית דורי טכניון – מכון טכנולוגי לישראל
פרופ' יובל דרור אוניברסיטת תל-אביב; אורנים – המכללה האקדמית לחינוך
ד"ר שרה זיו מכון מופ"ת
פרופ' ענת זוהר האוניברסיטה העברית בירושלים
פרופ' דוד נבו אוניברסיטת תל-אביב
פרופ' דורון נידרלנד המכללה לחינוך ע"ש דוד ילין
ד"ר יעל פויס אוניברסיטת חיפה; אורנים – המכללה האקדמית לחינוך
פרופ' אורה שוורצולד אוניברסיטת בר-אילן; תלפיות – המכללה האקדמית לחינוך 
ד"ר יעקב שלהב מכון מופ"ת