הוראות לכותבי "דפים"

תהליכי עבודה במערכת דפים

 1. יש לשלוח את המאמר על פי הנחיות למחברים בהמשך הדף (ההנחיות מפורטות גם בשער הפנימי של כל גיליון).
 2. המאמר נסקר ע"י חברי המערכת ואם נמצא מתאים לדפים הוא מועבר לשני שופטים לשיפוט חיצוני.
 3. חוות הדעת השיפוטיות מוחזרות אל הכותבים לעיון ולתיקון.
 4. הגרסה המתוקנת של המאמר מוחזרת ע"י הכותב אל המערכת בשלושה עותקים או בדוא"ל
 5. המערכת עוברת על המאמר המתוקן ולעיתים מבקשת השלמות ודיוקים נוספים.
 6. המאמר, בגרסתו הסופית, מאושר לפרסום ומועבר לעריכת לשון.
 7. המאמר הערוך מוחזר אל הכותבים לקריאה ולתיקונים נוספים.
 8. לכל אורך התהליך המערכת מידעת את הכותבים במכתב על השלב שבו נמצא המאמר.
 

הנחיות למחברים

 1. המחברים מתבקשים לשלוח את המאמרים כשהם מודפסים בגופן דויד, בגודל אות 12, ברווחים כפולים, בשוליים רחבים ובציון מספרי עמודים, לכתובת הדואר האלקטרוני: nitsa_n@macam.ac.il אורך המאמר לא יעלה על 9000-8000 מילים.
 2. המאמרים נשלחים אנונימית לשיפוט חיצוני, לכן שם המחבר, כתובתו, מספר הטלפון שלו, תוארו האקדמי, דרגתו המקצועית ומקום עבודתו יודפסו בדף נפרד.
 3. יש לצרף למאמר תקציר בעברית ובאנגלית בהיקף של כ-150 מילים כל אחד, ולציין את שמות הכותבים באנגלית ואת כתובת הדואר האלקטרוני שלהם.
 4. המחברים מתבקשים להקפיד על כללי האקדמיה ללשון העברית בכל הנוגע לכתיב (המלא) חסר הניקוד. כן הם מתבקשים להקפיד על הדפסת הביבליוגרפיה שבסוף המאמר לפי הכללים שנקבעו על ידי ארגון .A.P.A: יש לרשום את הביבליוגרפיה בסדר הא"ב של שמות המשפחה של המחברים, הרשימה העברית לפני הלועזית. יש לרשום כל פריט ביבליוגרפי לפי הסדר הזה: שם המשפחה של המחבר, שמו הפרטי מקוצר (בגרש) או בראשי תיבות (בגרשיים), שנת הפרסום בסוגריים, שם המאמר, שם הספר או כתב העת באות נטויה, מספר הכרך ומספרי העמודים. בפריט של ספר יש להוסיף את מקום ההוצאה לאור ואתשם המוציא לאור.
 5. יש להוסיף רשימה של שלוש-ארבע מילות מפתח בראש המאמר, בעברית ובאנגלית.
 6. הגרסה הסופית לאחר עריכה לשונית תישלח למחברים לעיון ולמתן תשובות על שאלות, ותוחזר בהקדם.
 7. מערכת דפים איננה מפרסמת מאמרים שהתפרסמו, או שעומדים להתפרסם, בביטאונים אחרים.
 8. אין המערכת מחזירה כתבי יד.