שמות מעריכי המאמרים בשנים 2015-2013 (בסדר אלפביתי)

מערכת דפים מבקשת להודות לכל המעריכים שהסכימו לקרוא ולשפוט את המאמרים והפעילו שיקולי דעת מקצועיים חשובים, ובכך תרמו למקצועיותו ולרמתו המדעית של כתב העת. אנו רואים בהם שותפים מהותיים בקידום העיון והמחקר בתחומי החינוך השונים.