אודות הערוץ

מרכז מידע בין-מכללתי מספק שירותי מידע בתחומי הכשרת מורים, הוראה וחינוך. במרכז המידע קיים אוסף ייחודי של דו"חות מחקר, עבודות דוקטורט, כתבי עת אקדמיים בתחום החינוך, מאמרים וספרים המשקפים מתודולוגיות חדשות בחינוך. כמו כן קיימת גישה מתוך מרכז המידע למאגרי מידע חיצוניים מובילים בתחום החינוך.

קטלוג פרסומים

מאגר הפרסומים של מכון מופ"ת מציג את היבול המגוון שכתבו מורי מכללות במסגרת מכון מופ"ת. הספרים המוצגים להלן מיועדים לבנות ולהעשיר את הידע של מכשירי מורים ושל אנשי חינוך בנושאים רלוונטיים לעבודתם. הפרסומים עוסקים בנושאים דיסציפלינריים, פדגוגיים ודידקטיים, כמו כן בנושאי חינוך וחברה רחבים יותר, והם משלבים תיאוריה ומעשה. מטרתם לסייע לסגל ההוראה במוסדות להכשרת מורים בעבודתם עם סטודנטים, וחלק ניכר מהם עשוי לשמש גם מורים בפועל. 
לעיון בקטלוג ולרכישת פרסומים

כתיבה היא דרך לגיבוש ידע, להמשגתו ולהפצתו, ויש בה תרומה ראשונית במעלה להתפתחות המקצועית והאישית של העוסקים בה. בערוץ הכתיבה כלולים הוצאת הספרים של מכון מופ"תכתב העת "דפים" – כתב עת אקדמי שפיט; דפי יוזמה– כתב עת המהווה במה ליוזמות חינוכיות בהכשרת מורים; פרסומים מקוונים– מאגר דיגיטלי מקוון של ספרים בהוצאת המכון בנושאי הכשרת מורים ובנושאים אחרים;ביטאון מכון מופ"ת – רבעון המהווה במת שיח זמינה לעוסקים בהכשרת מורים.