ד"ר תמי זייפרט

מרצה בכירה בתחום טכנולוגיות בחינוך במכללת סמינר הקיבוצים. שימשה כמרכזת יישומי מחשב בהוראה, תקשוב אקדמי והמסלול להכשרת אקדמאים בפקולטה לחינוך בסמינר הקיבוצים. מומחית ליישום וחקר סביבות חדשניות ופדגוגיה חדשנית בהוראה. מקדמת יישומי הוראה שיתופיים באמצעות רשתות חברתיות, טכנולוגיות ניידות ומיישמת מגוון דרכי הוראה והערכה מקוונות. תחומי המחקר כוללים: רשתות חברתיות בהקשרים חינוכיים, טכנולוגיות ניידות ויישומן בהוראה, הערכה עצמית והערכת עמיתים מקוונת, עיצוב מרחבי למידה מקוונים, וידאו דיגיטלי ככלי גיבוש זהות אישית וחינוכית של פרחי הוראה.