הד"ר עירית השכל שחם

ראש החוג ללשון העברית במכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין וראש תכנית ההתמחות "יוצרים כתיבה" . במשך שנים רבות לימדה לשון והבעה בבית הספר העל-יסודי. כמו כן שימשה בתפקידים שונים במשרד החינוך בפיקוח על הוראת העברית ובאגף לתכנון ולתכניות לימודים, כתבה תכניות לימודים בעברית כשפת אם וכשפה נוספת, גיבשה דרכי הערכה חלופיות בתחום הכתיבה, יצרה את מתכונת הבחינה המיוחדת בלשון עבור תלמידים בעלי ליקויי שפה.

נושאי מחקריה: כתיבה, כתיבת טיעון של תלמידי תיכון, כתיבה אקדמית בשפת אם ובשפה נוספת, הערכת כתיבה, תכניות לימודים.