ימי לימודים ושעות

הלימודים מתקיימים ביום חמישי במכון מופ"ת

הימים המרוכזים בהתאם להתמחויות:

 

תאריכי המפגשים*   * ייתכנו שינויים בתאריכים על פי החגים והמועדים השונים