על בית הספר

התמחות מקצועית לעוסקים בהכשרה להוראה

מכון מופ"ת מחויב לקידום התחום של הכשרת המורים בישראל. מחויבות זו מונחת בבסיס לימודי ההתמחות המקצועית, שכן הכשרת מורים היא מקצוע מיוחד במינו הדורש התמחות ייחודית. נמעניה הם לומדים מבוגרים המתמודדים עם מורכבויות בהוראה ובחינוך של תלמידים בכל מסגרות החינוך, על הקשריהן המגוונים. ייעודם של לימודי ההתמחות הוא לענות על הצורך בלמידה, בהתעדכנות, בהחלפת דעות ובהתחדשות מתמדת.

ההתמחויות המוצעות משקפות ראייה רחבה, אקדמית ופרופסיונלית של תחום הכשרת המורים, ונושאי ההתמחות לקוחים מן העשייה במכללות: מחקר והערכה, לימודי כתיבה, מדעי הלמידה בעידן המידע, הוראה והדרכה בהשכלה גבוהה, ניהול אקדמי בתנועה, הדרכה פדגוגית, הנחיה בכניסה להוראה והובלת יזמוּת וחדשנות חינוכית.
ההתמחויות מזמנות למידה ומפגשים עם טובי המרצים והמומחים בתחומים השונים, התנסות ולמידה בדרכי הוראה משתנות, חשיבה בקבוצות קטנות ואפשרויות יישום בעולם המכללות לחינוך. בקבוצות ההתמחות חברים עמיתים מכל המכללות לחינוך הנפגשים כדי לקיים שיח רפלקטיבי, ביקורתי, מעשיר ומפרה.

המטרה העיקרית של הלימודים בבית הספר ללימודי התמחות מקצועית היא לתרום להתפתחותם המקצועית והאקדמית של חברי הסגל האקדמי במכללות האקדמיות לחינוך הלומדים בתוכניות השונות, ולהרחיב את הבסיס התיאורטי לחשיבתם ולעשייתם בתחומי ההכשרה להוראה.

לתוכניות הלימוד בבית הספר מציבות לעצמן מטרות משותפות:

 • חתירה לגיבוש תפיסה מקצועית.
 • מתן הזדמנות להתפתחות מקצועית ואקדמית, להעשרה אישית ולעידוד למידה לאורך החיים.
 • פיתוח מודעות למאפייניו הייחודיים של קהל היעד במכללות האקדמיות לחינוך ולצרכיו
  המקצועיים.
 • פיתוח קהיליית לומדים וחוקרים.
 • קידום אקדמי אישי.

דרכי הוראה ולמידה בהתמחויות

הלימודים בבית הספר מתאפיינים בפיתוח דרכי הוראה והנחיה לחברי סגל אקדמי במכללות. מבנה הלימודים בבית הספר:

 • מפגשי מליאה: הרצאות ודיונים להרחבת הידע בתחומי ההתמחות.
 • מפגשים בקבוצות קטנות: דיונים בדילמות ובבעיות שהמתמחים מעלים, שיתופי מידע, ניתוח אירועים ופתרון בעיות, תכנון פרויקטים, מחקר וכתיבה, למידת עמיתים.
 • התנסות סדנאית: התנסות מונחית בנושאים מתחום ההתמחות; ייעוץ קבוצתי ואישי לכל מתמחה; התנסות בלמידה מרחוק; שימוש מסייע באתר מלווה קורס; התנסות בפדגוגיה דיגיטלית מתקדמת ומקדמת; התנסות בסביבות למידה ייחודיות.
 • סיורים פדגוגיים: ביקורים במכללות לחינוך; סיורים במוסדות חינוך המקיימים סביבות למידה חדשניות; מפגשים עם בעלי תפקידים; למידת עמיתים.
 • השתתפות בכנסים: במוסדות אקדמיים וחינוכיים שונים.
 • הנחיה אישית: לכל מתמחה יש מנחה המלווה אותו בכתיבת עבודת המחקר.
 • חדש בתשע״ט: ימי למידה גמישים, לימודי בחירה, ימי למידה בעלי צביון לא שגרתי (האקאתונים, מרתונים, למידה מבוססת פרויקטים וכ'ו).

ועדת ההיגוי

את תוכניות ההתמחות מלווה ועדת ההיגוי שחברים בה נשיאי מכללות, נושאי תפקידים במכללות, נציגי האגף להכשרת עובדי הוראה ונציגי מכון מופ"ת.

ראש בית הספר- ד"ר אסנת רובין