אודותינו

מכון מופ"ת מעוניין לסייע למרצים שרכשו ידע בסיסי במחקר להמשיך ולקדם את כישורי המחקר שלהם, ולפנות זמן למחקר בתחומים שיתרמו להכשרת המורים ולמערכת החינוך.
תכנית פוסט (בתר)-דוקטורט מזמינה חוקרים מתחילים, בעלי תואר שלישי, להגיש מועמדות להשתתפות בתכנית. התכנית מיועדת למרצים מבטיחים בראשית דרכם, שהמוסד מעוניין במיוחד לטפח ולקדם. המלצת המכללה/ ראש בית הספר לחינוך באוניברסיטה, היא תנאי סף לקבלה לתכנית. עמיתי פוסט-דוקטורט יקבלו מלגת קיום  אשר תאפשר להם להקדיש זמן ניכר לצורכי המחקר.
מחקר הפוסט-דוקטורט יתבצע במכון מופ"ת בהנחיית פרופסורים לחינוך מן המכללות האקדמיות לחינוך ומבתי הספר לחינוך של האוניברסיטאות בישראל.