ליצירת קשר


מזכירות מכון מופ"ת:
03-6901406
מינהל לומדים:
טל': 03-6901426/401, פקס: 03-6901481
קורסי חובה
(בטחון ובטיחות, זהירות בדרכים)

03-6988602, 03-6988626
לאתר קורסי חובה