פעילויות להרשמה תשע"ח-תשע"ט

הכנס הבין-לאומי השביעי בהכשרת מורים

הכנס הבין-לאומי השביעי בהכשרת מורים

ימים שני עד רביעי, כ"א–כ"ג בסיוון, תשע"ט 24–26 ביוני 2019
כנס