פעילויות להרשמה תשע"ט-תש"ף

סימולציה מקרבת: גיוון, שונות והכלה

יום רביעי, ו' בכסלו תש"פ, 4 בדצמבר 2019, בין השעות 15:30-9:30

MoodleMoot Tel Aviv: בסימן חינוך 2030

מועד: יום ראשון, א בטבת תש"פ, 29 בדצמבר 2019, בשעות 15:00-10:00, מכון מופ"ת