מפגש השקה לספר

"אידיאולוגיה בחינוך - סיכויים וסיכונים"

בעריכת: מרים בן פרץ, ושרון פיינמן-נמסר

יום רביעי, ו' באדר תשע"ח, 21 בפברואר 2018, בין השעות 19:00-16:00

בדף ההרשמה תתבקשו ללחוץ על כפתור הרשמה נוסף

Getting the teachers we need: International perspectives on teacher education

הספר "לקבל את המורים שאנו צריכים: פרספקטיבות בין-לאומיות בהכשרת מורים" דן בגישות אלטרנטיביות להכשרת מורים במסגרות ובארצות שונות, החל בתוכניות ניסוייות וייחודיות במוסדות להכשרת מורים וכלה בתוכניות ברמה ארצית להכשרת מורים לקבוצות ייחודיות.

http://www.mofet.macam.ac.il/mylibrary/books/Pages/3223.aspx

An arena for educational ideologies: Current practices in teacher education programs

הספר "מרחב לאידאולוגיות חינוכיות: פרקטיקות עכשוויות בתוכניות להכשרת מורים"
דן בהשפעתן של אידאולוגיות על תוכניות הכשרת מורים במגוון ארצות

ומוסדות חינוך בישראל ובעולם