יום עיון פורום אנגלית Forum English – Day Study

Training-in Teachers are Trainers Teacher
מכשירי מורים הם מורים בהכשרה

יום שלישי, כ"ח בשבט תשע"ח, 13 בפברואר 2018

The Mofet Forum of English Department Heads and the ETAI TT&D SIG are excited to invite you to a study day entitled: Teacher Trainers are Teachers in Training. With a diverse and talented line up of speakers from academia, the Ministry, the field, and the Teacher Training Colleges, this day promises to enrich teacher trainers both in disciplinary and practical content.

תמונות נבחרות מיום העיון