"זו עברית וזו גם כן" – איזו מהן ומה מתוכַן נלמד קהלים בעלי צרכים שונים?

סמינר מקוון

​על הסמינר….

השפה העברית היא שפה עשירה, חיה ומתפתחת. השימוש ברבדיה השונים מוכר לנו מהעבר, וגם בהווה היא ממשיכה להתחדש במילים, בתבניות ובצירופים.
מדובר בתופעה מעוררת השתאות, ועם זאת – העושר מציב בפני המורה דילמה נצחית: מה מתוכו להגיש לתלמידי העברית באשר הם?
סוגיה זו תעמוד במוקד הסמינר השנה.

​​​​מטרות הסמינר

  1. מיקוד תשומת הלב במשלבי השפה ובהתאמתם לקהלי יעד שונים;
  2. מפגש עם חוקרות ועם מורים שחקרו סוגיות בנושא ופיתחו מודלים וכלים להתאמת המשלבים השונים;
  3. מפגש עמיתים וטיפוח קהילת מורים לומדת.

​​​מבנה הסמינר​

הסמינר יכלול ארבעה מפגשים מקוונים בני 90 דקות כל אחד. כל המפגשים יתקיימו בין השעות 21:00 ל- 22:30 (שעון ישראל)​.
במהלך המפגשים יוצגו המשלבים השונים ותיבחן התאמתם למטרות ההוראה. כן יידונו סוגיות ייחודיות דוגמת השימוש בלשון זכר ובלשון נקבה, והמרות משלביות אופייניות.

מפגש ראשון: הרצאת פתיחה שבוז, גמור, עייף או יַגֵּעַ? משלבי הלשון השונים והוראתם המשלבים השונים והשימושים בהם בהתאם לאוכלוסיית היעד ובהתאם למטרות ההוראה.
המרצה: ד"ר עירית השכל שחם
המועדיום שני: 13.1.2020

מפגש שני: "בלי דיבורים" – השפה הדבורה: מאפייניה, חשיבותה ודרכים להוראתה.
המרצה: חנה דוקרקר
המועדיום חמישי: 16.1.2020

מפגש שלישי: "אל תסתכל בכריכה אלא במה שכרוך בה" – קריאה ביקורתית במקראות ללימוד השפה במפגש ייבחנו המסרים הגלומים בבחירת המילים והטקסטים הנלמדים בכיתות העברית.
המרצה: ד"ר אושרי זיגלבוים
המועד: יום שני: 20.1.2020

מפגש רביעי: שדרוג ושנמוך משלבים לתלמידים מתקדמים ולרמת ביניים המפגש יישא אופי סדנאי. במהלכו יודגם מודל שפיתח המרצה ויתורגלו שדרוג ושנמוך קטעי טקסט.
המרצה: נואל בן דונסקי
המועדיום חמישי: 23.1.2020

קהל יעד​

הסמינר מיועד לעובדי הוראה (מרצים, מורים ומורי מורים), קובעי מדיניות ומקבלי החלטות ולאנשי חינוך מישראל ומרחבי העולם.

​עלויות והרשמה 

​למשתתפים מחו"ל- 100$ – להרשמה 
למשתתפים מהארץ- 140 ש"ח (מחיר מסובסד לעובדי הוראה) ​- להרשמה 
הנחה לקבוצות משתתפים מאורגנות בישראל- 115 ש"ח. ​
** ניתן להשתתף בחלק מהמפגשים.
** לבחירת מפגש מסויים, יש להרשם אליו מתוך דף המפגש.

​למידע נוסף ולהרשמה קבוצתית, נא ליצור קשר באמצעות הדואר האלקטרוני:  international@macam.ac.il