עלויות והנחות

חשוב: מורים ואנשי חינוך בישראל זכאים לסבסוד חלקי של שכר הלימוד בקורסי האקדמיה המקוונת.
להלן טבלה שמפרטת את שכר הלימוד למשתתפים מישראל (בשקלים) ולמשתתפים מהתפוצות (בדולרים) לפי מספר הקורסים שנרשמו אליהם:
* לנרשמים מראש ניתנת הנחה בגובה שכר הלימוד של קורס אחד
 הרשמה לעובדי חינוך והוראה בישראל
 הרשמה לעובדי חינוך והוראה מהתפוצות​
להלן טבלה שמפרטת את שכר הלימוד למשתתפים מישראל (בשקלים) ולמשתתפים מהתפוצות (בדולרים) במקרה של הרשמה קבוצתית:
** לקבוצה בת שמונה נרשמים, ממוסד אחד, ניתנת הנחה בגובה שכר הלימוד של משתתף. ההנחה יכולה להינתן למשתתף מסוים, או להתחלק בין חברי הקבוצה.

התנאים לאישור הרשמה קבוצתית:

  • על חברי הקבוצה להשתייך לאותו מוסד;
  • אין חובה להירשם לאותו הקורס, אך כל חבר בקבוצה יכול להירשם לקורס אחד בלבד;
  • על נציג הקבוצה להעביר למזכירות האקדמיה של מכון מופ"ת רשימת שמות וכתובות דוא"ל של החברים;
  • ההרשמה תקפה רק לסמסטר אחד.
    כדי לבצע רישום קבוצתי יש לפנות אל מזכירות האקדמיה המקוונת בדוא"ל international@macam.ac.il או בטלפון 03-6901488