חינוך לרב-תרבותיות בעידן הדיגיטלי

צוות החשיבה מתקיים בשיתוף "מרכז TEC" ובשיתוף מפמ"ר מדעי החברה ומנהלת המטה לחינוך אזרחי ולחיים משותפים – הגב' דניאלה פרידמן

מרכזים

ד"ר מירי שינפלד

מכון מופ"ת

המפגשים יתקיימו בשיתוף עם מנהלת המטה לחינוך אזרחי וחיים משותפים, גב' דניאלה פרידמן

ההתפתחויות במאה ה-21, המאופיינת בנגישות המידע והתקשורת ובחשיפה לתרבויות העולם מצד אחד, ובמתחים וסטיגמות בין תרבויות שונות מצד אחר, מחייבות תהליכים חינוכיים המבוססים על ערכי האדם והכבוד ההדדי, הכרת התרבות האישית והתרבות של האחר, פתיחות ותקשורת, מיומנויות מידע ותקשורת מתקדמות, למידה עצמית ושיתופית, וחשיבה מסדר גבוה. אנו סבורים כי יש לנו מחויבות להכשיר את אוכלוסיית העתיד לסובלנות ולכבוד הדדי באמצעות בתהליכים חינוכיים משמעותיים וחדשניים.

בתי הספר בישראל משתייכים לתרבויות ולזרמים שונים. ההמצאות החדשניות של המאה ה-21 מאפשרות ליצור תקשורת בין תלמידים בני תרבויות שונות, תקשורת שאפשר לגייסה להעמקת ההיכרות עם תרבות ה"אַחֵר": למציאת הערכים האוניברסליים המשותפים בצד הערכים הייחודיים לכל תרבות ותרבות, ולפיתוח רב-שיח המבוסס על כבוד הדדי. רב-שיח כזה הוא הכרחי בחברה רב-תרבותית כמו בישראל, המאופיינת במתחים בין התרבויות, ברגעי משבר ובהתפרצויות של אלימות.

בצוות החשיבה נדון לעומק בתחומים אלו, נכיר את המודלים והתוכניות השונות בישראל ובעולם, ונציע שיטות חדשניות להוביל את קהילות החינוך לעתיד נאור יותר.

מטרת צוות החשיבה

  1. לדון במודלים אפשריים לחינוך בסביבה רב-תרבותית, תוך התייחסות לספרות התאורטית ולנעשה בשדה החינוך בישראל ובעולם.
  2. לגבש מסמך עמדה הכולל המלצות להטמעת חינוך לרב-תרבותיות בהכשרת המורים ובבתי הספר.

קהל היעד

אנשי חינוך, פסיכולוגים וסוציולוגים שעוסקים ברב-תרבותיות.