חינוך בלתי פורמלי בזירות משתנות

מרכזת

אופיר שפר

מכללת אורנים

מבוא

צוות החשיבה "חינוך בלתי פורמלי בזירות משתנות" (חב"פ) פועל זה שנתיים, ובמסגרתו ערכו המשתתפים היכרות עם מחקרים חדשים, מהארץ ומהעולם, בתחום החינוך הבלתי פורמלי. המסגרת נועדה לקדם שיח משותף בקרב אנשי אקדמיה ולאפשר למידת עמיתים לעוסקים, או למעוניינים לעסוק, במחקר בתחום החינוך הבלתי פורמלי בישראל.
הצוות מיועד למרצים, לחוקרים, לתלמידי ולתלמידות מחקר בשלבים מתקדמים, העוסקים או מעוניינים לעסוק במחקר הנוגע להיבטים השונים של החינוך הבלתי פורמלי בישראל.
הצוות יפעל כקבוצת עמיתים שבמסגרתה יידונו סוגיות מחקריות שיעלו חברי הקבוצה החוקרים, ויוצגו מחקרים של חברי הקבוצה.

מטרות צוות החשיבה

  • הפקת קובץ מאמרים (ספר) שיהווה פרסום משותף לחברי הצוות.
  • יצירת קבוצת עבודה אשר תתמוך בעבודה המחקרית של משתתפיה ותקדם שיתופי פעולה, לצורך הרחבת הידע מהשדה אל האקדמיה ולהפך.