דילמות בשיח היהודי בבתי ספר ממלכתיים

מרכזת

הרב ד"ר איריס יניב

מכללת אורנים - המכללה האקדמית לחינוך

בעקבות השיח הגועש בישראל על סוגיית ההדתה בחינוך הממלכתי הוקם בשנת תשע״ח במכון מופ"ת
צוות חשיבה בנושא. הצוות גיבש נייר עמדה ובו הצעה לקווים מנחים לעיסוק בזהויות יהודיות בזרם
חינוכי זה. את נייר העמדה אפשר לקרוא כאן.
בתשע"ט אנו מעוניינים להקים צוות חשיבה שיסייע ביישום נייר העמדה במערכת החינוך, וזאת באמצעות
הזמנת אנשי ונשות חינוך לדיון בדילמות העולות בשדה החינוך בעת הניסיון ליצור שיח יהודי מגוון
בבתי הספר הממלכתיים.

אוכלוסיית היעד

מורים, מנהלים ובעלי תפקידים בחינוך הממלכתי, מכשירי מורים במכללות בתחום מדעי היהדות, הוגי
דעות בתחום הזהות היהודית, פעילים בארגונים העוסקים בזהות יהודית בחינוך הממלכתי, חוקרים
העוסקים בתחום, וכל מי שהנושא יקר לליבו.

מטרות צוות החשיבה

הקבוצה תעלה דילמות לדיון (case studies) במטרה לברר כיצד לאפשר שיח יהודי מגוון ועשיר
בחינוך הממלכתי.

תוצרים מצופים

  • יצירת שיח יהודי אישי וקבוצתי שיוכל להוות modeling ליצירת שיח כזה בבתי הספר.
  • המשגה בכתב של עקרונות השיח היהודי הפלורליסטי כפי שיתגבשו במפגשי צוות
    החשיבה.

המפגשים יתקיימו בימי שני, בשעות 19:00-16:00, במכון מופ"ת – רח׳ שושנה פרסיץ 13 קריית החינוך
תל אביב.

תאריכי המפגשים:
29.4 ;18.2 ;21.1 ;10.12 ;12.11;15.10