כל הפוסטים בצוותי חשיבה פעילים

חינוך היסטורי

מרכזת ד"ר מיכל ווסר מכללת סמינר הקיבוצים מבוא בימים אלה שבהם חשיבותם ומעמדם של מדעי הרוח הולכים ונחלשים, וערכים של

פדגוגיה מתבוננת

מרכזת פרופ' עפרה מייזלס אוניברסיטת חיפה מבוא פדגוגיה מתבוננת היא שם כולל לפדגוגיה שמדגישה את הפניית המבט לנפש האדם, לרוחו