יסודי

מרכזת

ד"ר פז אלניר

מכללת אורנים, המכללה האקדמית לחינוך

מבוא

פורום ראשי מסלול יסודי מזמן שיתוף ושיח בנושאים העומדים בלב ליבה של הכשרת המורים לבית הספר היסודי, וכן בנושאים יומיים בוערים ומשמעותיים משולחנם של ראשי המסלולים המשתתפים בו. הוא מאפשר דיון מעמיק בסוגיות כלליות המעסיקות את חברי הפורום ובהן מבנה ההכשרה, שיתוף הפעולה בין המכללות לבתי הספר המכשירים בתוכנית "אקדמיה-כיתה", שילוב תחום השפה בתהליכי ההכשרה, שיווק וטיפוח המסלול היסודי ובחינת מתווי ההכשרה הקיימים.

מטרות הפורום

  • המשך העיסוק בשיווק ובמיתוג המסלול היסודי לאור הירידה הניכרת במספר הנרשמים אליו.
  • דיון במתווה של המסלול היסודי: סדירות והסבת אקדמאים להוראה לקראת פתיחת המתווים.
  • עיסוק בנושא "אקדמיה-כיתה" לאחר שנתיים של הפעלה.
  • שמירה על קשר הדדי עם משרד החינוך, האגף היסודי, קשר שהחל בשנת תשע"ו באמצעות הרצאות ודיונים משותפים לפורום ולאגף.

תוכנית כללית של הפורום לשנת הלימודים תשע"ט

תוכנית הפורום לשנה הבאה שואפת לתת מענה לאתגרים שזוהו השנה. בתוך כך, יצרתי קשר עם משרד החינוך. מתברר שבמשרד החינוך פועלים פורומים אחדים הקשורים לקידום נושאים של היסודי. כל פורום פועל בנפרד, ללא קשר ביניהם וללא קשר עם הפורום שלנו, של המכללות. התוכנית היא ליצור "פורום על" שיכלול את הפורום של המכללות ונציגים משאר הפורומים הפעילים במשרד החינוך, כולל בעלי תפקידים רלוונטיים במשרד החינוך.
מטרות הפורום לשנה הבאה:

  • ליצור קבוצה יציבה המקיימת דיאלוג פתוח ולמידה הדדית ומשותפת.
  • ליצור ידע חדש (פרקטיקה של הוראה, ידע למכללות וכו') מתוך שילוב של חוקרים, אנשי מעשה וקובעי מדיניות.
  • לאגד את הידע הנוצר בפורומים לכדי ידע אינטגרטיבי מוכר ונגיש לכל השותפים השואפים ליישמו בתחומם.
  • ללמוד מהנעשה בפורומים השונים, לעבד את הידע מהפורומים לכדי ידע הרלוונטי גם למכללות, להגיב לידע הנוצר בהם ולהדהד את תרומת הפורום. בכך הפורום גם יתעשר מהפורומים וגם יעשיר אותם.

מחצית מהמפגשים יוקדשו לפעילות פנימית של הפורום של היסודי, ומחצית – לפעילות של "פורום העל".

סיכומים משנים קודמות