ראשי תחום מחשוב ותקשוב

מרכזים

ג'יי הורוויץ

המכללה האקדמית אחווה

מבוא

בשנים האחרונות חל שינוי משמעותי בתפיסתן של הנהלות המכללות את התקשוב. אם לפני שנים מספר ראו בתקשוב בעיקר אמצעי לשיפור ו/או לשינוי דרכי ההוראה, כיום הוא נתפס יותר ויותר ככלי ניהולי. ה-big data מאפשר ניהול יעיל יותר, כולל איתור קשיי למידה אצל סטודנטים, התערבות מוקדמת והענקת עזרה לסטודנטים הזקוקים לה. 

השינוי הזה מורגש ביחס ל-Moodle, ה-LMS הנפוץ ביותר במוסדות בארץ. ה-Moodle גדוש רכיבים לימודיים, אבל בקרב ההנהלות, וגם בקרב רבים מחברי סגל ההוראה, הוא נתפס בעיקר כאמצעי להגשת עבודות ולמעקב אחר תהליך ההגשה ומתן הציונים. שינוי זה מתנגש עם התפיסות החינוכיות של מכשירי מורים. התפיסה החינוכית מתייחסת להיבטים החינוכיים, ולפיהם התקשוב הוא אמצעי לחולל שינוי בדרכי הוראה-למידה.

מטרות הפורום

  • אפשר שיתוף מידע בין ראשי תחום התקשוב במכללות.
  • לזמן מסגרת להתפתחות מקצועית בנושאים הקשורים בתחומי הטכנולוגיה בלמידה ובהוראה, ובנושאים אחרים המעסיקים את חברי הפורום.

אף שהגדרה זאת של המטרות משקפת את חברי הפורום, כיום יש בה משום כניעה למציאות. תגובות של המשתתפים במפגשי הפורום השנה כלפי כל אחד מהמפגשים וכלפי הפורום ככלל היו חיוביות. אולם ייתכן שהסיבה לכך היא שאלו שמשתתפים במפגשי הפורום ממשיכים להגיע מפני שהמפגשים עונים על רצונותיהם וציפיותיהם, ואילו אחרים, שהמפגשים אינם נותנים מענה לצורכיהם, פשוט אינם מגיעים. היות שמספר המשתתפים יורד (ראו בהמשך) ייתכן שכאשר הפורום פועל ליישום המטרות שהוגדרו לעיל יש רצונות שאינם מקבלים מענה.

 

תוכנית כללית של הפורום לשנת הלימודים תשע"ט

בסיכום פעילות הפורום בשנה הקודמת צוין שהתקשוב החינוכי נמצא בשינוי והתפתחות מתמידים, ושמצב זה משפיע על הנושאים שהפורום מתייחס אליהם. הבינה המלאכותית, למשל, זוכה להתעניינות רבה (במיוחד ככלי שמתחבר עם הכמות הנתונים האדירה שמצטברת), ונושאים "חדשים" כאלה מבקשים התייחסות. לצד זה יש נושאים שפעם היו חמים (השימוש בכלי Web 2.0 בחינוך, למשל) אבל כבר אינם מעוררים עניין, אפילו אם לחברי הפורום הוותיקים עדיין יש חיבה גדולה כלפיהם. ככלל, הפורום מבקש לא רק להכיר את החדש, אלא לבחון אם לחדש יש השפעה חיובית על ההוראה ועל הלמידה. עוד רצוי שהנושאים שעומדים במרכז המפגשים יהיו כאלה שמעוררים דיון ואינם "אינפורמטיביים" בלבד. לאור זאת, נושאים אחדים ימשיכו להעסיק את הפורום גם אם המנוף המתניע שונה:

  • העמקת הדיון הרעיוני בדבר מקומו של התקשוב בחינוך בכלל, ובהכשרת מורים בפרט.
  • בחינת מקומו של ה-LMS בתהליכי למידה והוראה, כולל המלצות לשיפור ובחינת אלטרנטיבות בהתאם לשינויים בדרכי הלמידה.
  • שימוש בנתונים (big data) בתהליכי הוראה ולמידה, כולל בחינת היבטים אתיים הכרוכים בכך.
  • בחינת ההדדיות בין הדיגיטליות לבין הסביבה הפיזית ועיצובה.
  • הזרמת "דם חדש" לפורום.

חשוב להוסיף שתחום התקשוב החינוכי גדוש במילות קוד ויומרות גדולות שזורחות בשמי החינוך לזמן קצר ונמוגות. לא קשה להכין "תוכנית" מלאה בססמאות חולפות, והעובדה שבמהלך השנים רכזי הפורום נמנעו מלהצטרף להבטחות פורחות היא סיבה לגאווה.

סביר מאוד להניח שהנושאים שפורטו למעלה ימשיכו לעמוד במרכז פעילות הפורום בתשע"ט. עם זאת, הניסיון מתשע"ח מראה שסיורים במכללות מעניקים בסיס מוצלח מאוד לבחינת הנושאים האלה, ונבחנת האפשרות להגדיל את מספר הסיורים.