טכנולוגיה, חינוך ושונות תרבותיות – TEC

מרכזת

ד"ר אסמאא גנאיים

מכללת אל קאסאמי ומכון מופ"ת

ד"ר עינת רוזנר

סמינר הקיבוצים - המכללה לחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויות
(ריכזה את הפורום עד סוף שנה"ל תשע"ח)

מבוא

רשת האינטרנט מאפשרת ליצור קשרים בין אנשים הנמצאים במקומות מרוחקים אלו מאלו. ניצול יכולתה של זו הרשת עומד בהלימה למגמת תהליכי הגלובליזציה, ומאפשר למשתתפים השונים במאפיינים כגון תרבות, מקום מגורים ודת להכיר אלו את אלו ולהבין שיש ביניהם מן המשותף. חברי הפורום הם מורי מורים המפתחים ומלמדים תוכניות בלמידה מרחוק בין מוסדות לחינוך מתרבויות שונות, במטרה לעורר שיח והבנה בין מורים ולומדים הבאים מקבוצות השרויות בקונפליקט. התוכניות נלמדות במסגרת הקורסים האקדמיים של מרכז  TECשבמכון מופ"ת.

במסגרת הפורום המשתתפים נחשפים למודלים פדגוגיים חדשניים ודנים בסוגיות פדגוגיות הכרוכות בפיתוח הקורסים האקדמיים במרכז TEC, ובהמשך במכללות שלהם. חלק מהמפגשים מתקיימים פנים אל פנים וחלק באופן מקוון סינכרוני. חברי הפורום משתתפים במחקרים ובהכנת ימי עיון של המרכז, ומהווים מודל לצוות רב-תרבותי הפועל בשיתוף.

מטרות הפורום

המטרה העיקרית היא ליצור קהילה מקצועית בין-מכללתית של מורי מורים השייכים למגזרים שונים ועוסקים בתחומים מגוונים. קהילה כזאת תוכל לשמש מודל לקהילות אחרות, תוך עמידה על נקודות חוזק וחולשה של עבודה בסביבה מקוונת שיתופית. מתוך כך נגזרות המטרות שלהלן:

 • למידה מהעמיתים להעשרת הידע המקצועי.
 • הכנת פעילויות שיתופיות מקוונות מגוונות בקורסים האקדמיים של מרכז TEC.
 • עידוד להשתתפות בכנסים מקצועיים בישראל ובחו"ל.
 • השתתפות פעילה ותורמת בימי עיון של מרכז TEC.
 • קידום מקצועי של חברי הצוות המלמדים בקורסים השונים.
 • המשך כתיבה של מחקרים שיתופיים על בסיס הנתונים שנאספים בקורסים.
 • פיתוח קורסים מקצועיים תוך הדגשת ערכים של סובלנות וקבלת האחר.
 • חשיפת העשייה המקוונת בסביבה רב-תרבותית לקהל המכללות להוראה ולמוסדות חינוך אחרים.

תוכנית כללית של הפורום לשנת הלימודים תשע"ט

 • שיתוף חברי הפורום בקשר המתהווה עם עמותת ניר.
 • הרחבת מספר הקורסים לתואר שני בישראל ובחו"ל.
 • לימוד וגיבוש דרכי פעולה להמשך פיתוח הקורסים הבין-מכללתיים. השנה המפגש ייערך בחיפה (16–17 באוקטובר 2018).
 • העמקת ההיכרות עם אפשרויות העבודה באי הווירטואלי של מרכז TEC.
 • פיתוח רשת החברתית חברתית חדשה מותאמת למרכז TEC.
 • המשך הפיתוח והרענון של תוכניות הקורסים האקדמיים בתואר הראשון ובתואר השני הפועלים במרכז TEC.
 • סיורים והרצאות להעשרת חברי הפורום.
 • פיתוח פינות רב-תרבותיות במפגשים.
 • תכנון והפעלה של שני ימי עיון עם הסטודנטים המשתתפים בקורסים האקדמיים, לחיזוק הקשרים בקהילת TEC.
 • המשך עבודת המחקר על למידה מקוונת בסביבה רב-תרבותית, והשתתפות מרצים נוספים במחקרים.
 • הצגת פעילות חברי הפורום בכנסים בישראל ובחו"ל.
 • העשרת הקורסים הבין-מכללתיים בתרגומים עבור דוברי השפה הערבית.

סיכומים משנים קודמות: