חינוך מיוחד

מרכזת

ד"ר שירלי הר צבי (הכהן)

תלפיות המכללה האקדמית לחינוך חולון

מבוא

הרציונל המנחה את פעילות הפורום הוא הרצון להפגיש בין מרכזים בתחום החינוך המיוחד במגוון מכללות להכשרת מורים.
השוני בין המכללות, הגדרות התפקיד השונות, ההתמחות הדומה והשונה והאישיויות המגוונות של ממלאי התפקיד הם כר פורה לדיונים מקצועיים ברמה גבוהה, ותורמים ליצירתה של קבוצת למידה, תמיכה, שייכות והתפתחות מקצועית של המשתתפים בפורום.

מטרות הפורום

 • יצירת מרחב לדיון בסוגיות ובהתלבטויות המשותפות לכל משתתפי הפורום, ושיתוף ברעיונות לגבי נושאים מרכזיים ומהותיים הקשורים בניהול בכלל ובנושאי החינוך מיוחד בפרט.
 • בניית קבוצת עמיתים לומדת ותומכת המאפשרת דיון בנושאים הקשורים לחינוך המיוחד ובהגדרת התפקיד, כולל תחומי סמכות, אחריות והשפעה של ראש מסלול/חוג חינוך מיוחד במכללות להכשרת מורים, בעיקר על רקע השינויים במשרד החינוך ובמכללות בשנים אלה.
 • חיזוק הקשר בין משרד החינוך לראשי המסלולים/חוגים לחינוך מיוחד במכללות.

תוכנית כללית של הפורום לשנת הלימודים תשע"ט

התוכנית הכללית תהיה דומה לזו של תשע"ח. הוחלט להמשיך במתכונת הנוכחית של המפגשים, כלומר שישה מפגשים חודשיים, אחת לחודש בערך, ומפגש ארוך יותר הכולל סיור למסגרת ייחודית בחינוך המיוחד, הרצאה וארוחה משותפת. בעקבות בקשת אנשי הפורום, ארבעה מפגשים יהיו בימי שלישי, מפגש אחד יהיה ביום חמישי ומפגש נוסף ביום ראשון. כל המפגשים יהיו בשעה 11:00. הפעילות הארוכה תהיה ביום שלישי בחופשת הסמסטר.
נושאים שאנשי הפורום רצו לדון בהם השנה אך לא הספקנו, ואני מקווה שנוכל לדון בהם בשנה הבאה:

 • דילמות וקשיים נוספים הקשורים לתפקיד של אנשי הפורום כראשי חוגים ומסלולים בחינוך המיוחד.
 • מפגשים עם אנשי מפתח נוספים במשרד החינוך.
 • המשך הדיון בנוגע לשינויים במשרד החינוך בהקשר לחינוך המיוחד.
 • פיתוח יכולת לוויסות רגשי באמצעים יצירתיים בקרב תלמידים עם צרכים מיוחדים.
 • הכרת פרויקט של מכללת בית רבקה: שליחות של הסטודנטיות בחו"ל.
 • בדיקת אפשרויות להפעלת פרויקטים נוספים לשילוב אנשים עם צרכים מיוחדים במכללות בליווי סטודנטים לחינוך מיוחד.
 • אדריכלות פדגוגית לתלמידים עם צרכים מיוחדים – כפר בתיה ברעננה.
 • קורסים ייחודיים בחינוך המיוחד ותרומתם למתכשרים להוראה.
 • אבחון מסיל"ה (מיון ייעודי של סטודנטים הוראה).

סיכומים משנים קודמות