סימולציות בסמינרים

מרכזת

טלי חגשורי

מכון מופ"ת

מבוא

מטרתה של תוכנית מרכזי הסימולציה היא לקדם את היכולות של עובדי ההוראה בממד הבין-אישי של ההוראה באמצעות למידה מבוססת התנסות בסימולציות. למידה מסוג זה משכללת מיומנויות המקדמות יצירת תקשורת של אמון וכבוד. היא מקנה לתלמידים ולמורים תחושת ביטחון בתהליכי הוראה-למידה ומקדמת רכישת מיומנויות רגשיות, חברתיות ואקדמיות. אנשי החינוך המשתתפים בסדנאות מתנסים באינטראקציות קונפליקטואליות בסביבה בטוחה. הסימולציות מצולמות בווידאו ומדמות מצבי מציאות בהשתתפות שחקנים ועמיתים ובהנחיית אנשי מקצוע. לאחר ההתנסות בסימולציה נערך תחקיר הכולל צפייה של המתנסה בעצמו במהלך הסימולציה, ובסיומה מתקיים תהליך של משוב.

מינהל עובדי הוראה מתקצב את הפעלת מרכזי הסימולציה, ואת הנושא מובילה ד"ר שרה זילברשטרום, מנהלת אגף התמחות וכניסה להוראה. הסדנאות מיועדות לאנשי חינוך בשלבים השונים של התפתחותם המקצועית: סטודנטים בשלב ההכשרה, מתמחים בשלב ההתמחות, מורים חדשים בשלב הכניסה להוראה, וצוותי הוראה במסגרת הפיתוח המקצועי. הסדנאות מתקיימות הן בשפה העברית הן בשפה הערבית.

תוכנית הסימולציה החלה את דרכה במרכז הסימולציה "הלב" באוניברסיטת בר-אילן, בהובלת ד"ר מאירה איזנהמר. מאז נפתחו מרכזי סימולציה נוספים במוסדות אקדמיים אשר הראו ניסיון וידע בתחום למידה מבוססת סימולציה.

מטרות הפורום

הפורום נועד לקדם שיח ולמידה משותפים בקרב מנהלי מרכזי הסימולציה המקדמים למידה מבוססת סימולציה בתהליכי הכשרה, התמחות ופיתוח מקצועי בעולם החינוך. בפורום שותפים כלל העוסקים בתחום הסימולציה בחינוך ומבקשים להיות חלק מקהילה לומדת בתחום.

במסגרת הפורום נוצרת בין המנהלים/ות שותפות פורצת דרך שמובילה ומקדמת תהליכי למידה מבוססי סימולציה לאנשי ולנשות חינוך.

תוכנית כללית של הפורום לשנת הלימודים תשע"ט

  • קיום פורום נודד במרכזי הסימולציה השונים;
  • העמקת הידע הסימולטיבי של מובילי המרכזים;
  • הרחבת הקהילה של העוסקים בסימולציה בתחום החינוך;
  • הרחבת השימוש בכלים של סימולציה ותחקיר במערכת החינוך;
  • יצירת שיח משותף על תפיסת סדנאות הסימולציה ומטרתן