תכניות ייחודיות בהכשרת מורים

מרכזת

שני מרצ'בסקי

המכון לחינוך דמוקרטי

מבוא

פורום תוכניות ייחודיות של משרד החינוך הוא פורום שמטרתו לקדם כל תוכנית בנפרד, ולנצל את הפוטנציאל של השותפות בין התוכניות כדי לקדם את סדר היום המשותף של התוכניות.

הפורום מקדם שיתוף פעולה בין התוכניות לבין אגפים שונים במשרד החינוך, בעיקר במינהל עובדי הוראה, כדי לקדם הכשרה והשמה של מורים מצוינים במערכת החינוך.

מטרות הפורום

  • חיזוק שיתוף הפעולה בין משרד החינוך והתוכניות הייחודיות להכשרה והשמה של עובדי הוראה.
  • למידה ופיתוח מקצועי של התוכניות השונות.
  • קידום יעדים משותפים לכל התוכניות.

תוכנית כללית של הפורום לשנת הלימודים תשע"ט

המשוב של המשתתפים בשנה זו נתן לנו חיזוק להמשיך בדיאלוג בין גורמי מדיניות במשרד החינוך לבין משתתפי הפורום, להיוועצות וללמידת עמיתים, ועלה רעיון לבקר באחת התוכניות באחד ממפגשי הפורום. אשר לתוכן, עלה צורך להכיר ולקיים למידה משותפת על האג'נדות של התוכניות השונות. תכנים נוספים שעלו כבעלי עניין לחברי הפורום: עיסוק בתוכניות המשלבות אוכלוסיות, ובחיבור יצירתי בין תוכניות שילוב לתוכניות מצוינות; חיבור לעולמם של מנהלי בתי הספר; התבוננות על התוכניות הייחודיות מהזווית של בית הספר.

בפגישת הסיכום הזמנו את חברי הפורום המעוניינים להגיע למפגש תכנון לשנה הבאה להצטרף אלינו. אנו מציגות כאן תוכנית כללית, והתכנים שבה יעודכנו לאחר מפגש תכנון משותף:

מפגש 1 (23.10.18) – פתיחת הפורום; עבודה בקבוצות קטנות להיכרות עם חברים חדשים וישנים באמצעות האג'נדות והחזונות של התוכניות השונות; דיון במשותף ובהבדלים בין התוכניות הייחודיות ברמת האג'נדה ולנוכח הקריטריונים המגדירים אותן.

מפגש 2 (27.11.18) – הרצאה בנושא גנרי משותף לחברי הפורום/מפגש עם תוכנית לאומית המשפיעה על התוכניות.

מפגש (8.1.19) – ביקור של כל חברי הפורום באחת מהתוכניות הפועלות באזור המרכז.

מפגש 4 (19.2.19) – מרחב פתוח של חברי הפורום.

מפגש 5 (2.4.19) – הצגת האתגרים המיוחדים של תוכניות שילוב האוכלוסיות; חשיבה משותפת של חברי הפורום על האתגרים שהתוכניות מעלות.

מפגש 6 (28.5.19) – מפגש עם מפקחים ומנהלות בתי ספר לדיון בשילוב תוכניות ייחודיות בתוך בתי הספר.

סיכומים משנים קודמות: