המורה למוזיקה בחזית ההוראה של המאה ה-21

מרכז

ד"ר רון וידברג

האוניברסיטה הפתוחה

מבוא

הפורום, המוקדש לדמות המורה למוזיקה בחזית ההוראה של המאה ה-21, דן בעשייה החינוכית, המוזיקלית, האומנותית, התרבותית והחברתית, ומעמיד במרכזו את דמות המורה: הכשרתו, צרכיו וקשייו.

מטרות הפורום

המטרה המיידית שלמענה הפורום התגייס היא גיבוש אמצעים פרקטיים לפתרון מצוקת ההוראה של מקצוע המוזיקה בבתי הספר היסודיים ובקונסרבטוריונים. נעשים מאמצים רבים להגביר את מספר המוזיקאים שיוכשרו להוראה, וכך למלא את התקנים הלא מאוישים הרבים שנוצרו במערכת.
נוסף על כך הפורום ממשיך לקיים את המטרות השוטפות, ובהן:

  • הצגה בלתי אמצעית של תוכניות הפיקוח, תוכניות הלימודים, מבנה מקצוע המוזיקה ויעדיו לשנים הבאות בראייה מתכללת: מודלים יישוביים, בתי ספר מנגנים וקונסרבטוריונים.
  • דיון בסוגיות הייחודיות המעסיקות את החינוך המוזיקלי: מסלולי הכשרת מורי המוזיקה במכללות השונות, והוראת המוזיקה בבתי הספר היסודיים, בחטיבות הביניים ובמגמות המוזיקה בתיכונים.
  • הפריה הדדית בחשיבה על הסוגיות המשותפות לכל המוסדות להכשרת מורים למוזיקה.
  • הצבת יעדים משותפים ויצירת שיתופי פעולה בין כל המכללות.
  • יצירת חיבורים ארגוניים וחינוכיים בין השדה לבין הכשרת המורים.

תוכנית כללית של הפורום לשנת הלימודים תשע"ט

  • להמשיך, וביתר שאת, לנקוט אמצעים לצמצום הפערים בין הביקוש להוראת המוזיקה במערכת החינוך ובין ההיצע של המוסדות להכשרה. להעלות יוזמות לפתיחת מסלולים חדשים ותוכניות הכשרה חדשות תוך דגש על הסבת מוזיקאים (בעלי תואר אקדמי ו/או מקצועי) להוראה.
  • לקיים מפגשים של מנהלי המוסדות להכשרת מורים (מכללות להוראה, מכללות למוזיקה, אוניברסיטאות, אקדמיות למוזיקה) לסיעור מוחות בנושאי ההכשרה להוראה, ולהתאמת תהליכי ההכשרה למציאות ולחזון של בית הספר במודלים הקיימים במערכת: בית הספר המנגן, המודל היישובי, הקונסרבטוריון, וזאת בכל שכבות הגיל.
  • לבדוק מחדש את "ארגז הכלים" שמקבלים המורים למוזיקה בבתי הספר היסודיים אל מול הציפיות של הפיקוח על החינוך המוזיקלי בנושא זה.