פורום מרכזי תכניות M.Teach "מוסמך בהוראה"

מרכזת

ד"ר צפי טימור

סמינר הקיבוצים - המכללה האקדמית לחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויות

מבוא

פורום ראשי תוכניות "מוסמך בהוראה" (M.Teach) במכללות לחינוך פועל במסגרת מכון מופ"ת החל מהשנה שעברה (תשע"ו) באדיבותו של מכון מופ"ת. התוכנית "מוסמך בהוראה" משלבת לימודי הכשרה להוראה (תעודת הוראה) עם לימודים לקראת תואר שני בהוראה, ובכך שואפת לקדם את מקצוע ההוראה כפרופסיה.

בתוכניות אחרות של תואר שני הסטודנטים הם מורים בפועל, ואילו הסטודנטים בתוכנית "מוסמך בהוראה" לומדים לתואר שני בהוראה עם הרחבה בלימודי החינוך והפדגוגיה, ובד בבד לומדים לקראת תעודת הוראה בתחום הדעת שלהם (ההתמחות). צוות החשיבה של התוכנית עוסק בסוגיות הייחודיות לשילוב שבין תואר שני לתעודת הוראה, ולהטרוגניות (בהתמחויות) של אוכלוסיית הסטודנטים. ראשי התוכניות ברחבי הארץ מתמודדים עם סוגיות דומות, והפורום מאפשר להם למידת עמיתים, הפריה הדדית ושיתוף.

מטרות הפורום

  • לשמש במה לשיתוף ולדיון מקצועי בסוגיות ובהתלבטויות המשותפות לתכנים האקדמיים של התוכניות "מוסמך בהוראה" במכללות.
  • לשמש במה לשיתוף, לליבון ולדיון מקצועי בסוגיות ובהתלבטויות המשותפות לניהול האקדמי של תוכניות "מוסמך בהוראה" במכללות.
  • ליצור קבוצת תמיכה מקצועית ומפרה.
  • לאפשר שיתוף ברעיונות לגבי פיתוח עתידי של התוכנית.
  • ליצור יחסי גומלין עם גורמי ההכשרה להוראה במשרד החינוך.

תוכנית כללית של הפורום לשנת הלימודים תשע"ט

זו השנה השלישית לקיומו של הפורום, אולם רשימת הנושאים המשותפים ארוכה וטרם מוצתה. המטרה המרכזית נשארת בעינה: לתת במה לשיתוף, לדיון ולסיעור מוחין בנושאים המשותפים לכל משתתפי הפורום וייחודיים לתוכנית "מוסמך בהוראה".
בשנת תשע"ט נרצה לדון בשני נושאים חדשים: ההתנהלות של תוכניות "מוסמך בהוראה" מול תוכניות "מוסמך בהוראת המקצוע" במכללות שהן קיימות בהן; לדון בנושא מסלול התיזה במכללות שהגישו, ולהמשיך לדון בכל הנושאים השוטפים של ניהול התוכנית המפורטים במטרות.

סיכומים משנים קודמות: