מקרא

מרכזת

ד"ר מלכה שנוולד

תלפיות - המכללה האקדמית לחינוך חולון

מטרות הפורום

מטרת הפורום היא להגדיר תחומי עניין משותפים לכלל חוגי המקרא בארץ: למקד את האתגר המשותף (בהתחשב בשונות המהותית שבין המכללות וזרמי החינוך), לערוך חשיבה משותפת, לאמץ כוחות ולחשוב על פתרונות אפשריים לבעיות שעל סדר היום שלנו.

תוכנית כללית של הפורום לשנת הלימודים תשע"ט

בשנת תשעט בכוונתנו להעלות על סדר היום את מושג הפדגוגיה של הוראת המקרא: ההיבטים השונים של התחום הם חקר התופעות, הגדרת הבעיות, מתודולוגיות, בין-תחומיות ועוד. בכוונתנו לקיים כנס רב-משתתפים שיביא לידיעת השותפים את ההיבטים הרבים בתחום.

סיכומים משנים קודמות