מנהלי ספריות

מרכזת

ד"ר עמליה צורן

אורות ישראל - מכללה אקדמית לחינוך

מבוא 

הפורום מתמקד בנושאים המעסיקים את מנהלי הספריות האקדמיות, במטרה לשפר את תפקודן. 

מטרות הפורום

  • קידום הספריות במכללות, הן מבחינת היקף השירותים שהן נותנות, הן מבחינת איכות השירות.
  • שיתוף פעולה בין עמיתים.
  • לימוד מעמיתים.
  • היחשפות לחידושים בתחום.

תוכנית כללית של הפורום לשנת הלימודים תשע"ט

  • התמודדות עם הקונספט החדש של העבודה בספריות עם המעבר לתוכנת הניהול החדשה ALMA.
  • השפעת מעבר המכללות לוות"ת על הספריות.
  • נושא קבוע להיכרות מעמיקה – Open access.
  • שינויים ושיפורים בשירותי ספרייה ובשירותי הב"ס בעידן הדיגיטלי המתחדש.
  • היכרות עם ספריות מיוחדות.

ועוד…

סיכומים משנים קודמות