לשון עברית

מרכזת

פרופ' ברוריה מרגולין

מכללת לוינסקי לחינוך

מבוא

מטרת העל של פורום הלשון היא לחזק את הוראת הלשון העברית במכללות לחינוך.

מטרות הפורום

  1. לדון בבעיות העולות בנושאי הלשון במכללות בזיקה לתכניות בתי הספר;
  2. לדון בבעיות הנובעות מחקר הלשון, ממדיניות הלשון ומהוראתה;
  3. לקדם יוזמות בהוראת הלשון במכללות לחינוך.

תכנית כללית של הפורום לשנת הלימודים תשע"ט

הנושאים שנרצה לעסוק בהם:

  • הכשרת מורים לעברית בחינוך היסודי ובחינוך הקדם-יסודי.
  • לימודי יסוד בלשון במכללות לחינוך.
  • הוראת עברית כשפה נוספת.
  • כלים דיגיטליים לשיפור ההוראה וההערכה.
  • דיון בנושאים שונים בתוכנית הלימודים בלשון.

סיכומים משנים קודמות