פורום מובילי קהילות מקצועיות לומדות

יחידת מו"פ קהילות מקצועיות לומדות

מנהלת המו"פ

ד"ר טלי ברגלס-שפירא

מרכזות הפורומים:

ד"ר טלי ברגלס-שפירא

ד"ר ענבל פלש-גוילי

מבוא

הפורום יועד לנציגים של הגופים המובילים ו/או המפמ"רים הדיסציפלינריים העוסקים בפיתוח קהילות מקצועיות לומדות דיסציפלינריות. מטרת הפורום הייתה לשתף באתגרים ובהצלחות בפיתוח קהילה מקצועית לומדת, כדי לקדם את תהליך ההסדרה ולהעצים את הידע של השותפים בפיתוח הקהילות.

מטרות הפורום

 • היכרות עם מהלך ההסדרה של קהילות מקצועיות לומדות בישראל ועם מטרותיו.
 • אתגרים בפיתוח ובקיום של קהילה.
 • ההסדרה הנדרשת כדי לפתח קהילה ולקיימה לאורך זמן.
 • דמות מוביל הקהילה: אפיון, הסדרה וקרדיטציה.
 • היכרות עם כלים ומתודות העומדים לרשות הקהילה: מתווי שיח, "וידקטיקה", כלים נוספים לניתוח ייצוגי הוראה.
 • מענה לאתגרים שוטפים בהפעלת קהילה מקצועית לומדת.

תוכנית כללית של הפורום לשנת הלימודים תשע"ט

במפגשים עלה צורך של המשתתפים לאחד את פורום המחקר ופורום המובילים לפורום אחד שייועד למובילים ולמפתחי תוכניות של קהילות מקצועיות לומדות. פורום זה ייפגש בשנה הבאה במתכונת של סדנה בת שמונה מפגשים, ויכלול מפגשים משני סוגים: מפגשים לפיתוח כלי הנחיה ומחקר של מפגשי קהילה, ומפגשים לשיתוף ולהיוועצות בדילמות של מובילי ומפתחי תוכניות של קהילות מקצועיות לומדות.

מטרות הסדנה המאוחדת:   

 • הרחבת הידע המחקרי בנושאים רלוונטיים לקהילות דיסציפלינריות: מודלים של קהילות, תנאים המובילים להצלחה של קהילות, למידה וצמיחה מקצועית של מורים בקהילות ועוד.
 • פיתוח כלים משותפים להערכת הפעילות בקהילות.
 • היוועצות בדילמות הקשורות להנחיית קהילות מובילים.
 • שיתוף בכלים להובלה ולהנחיה של מפגשי קהילות מובילים.
 • גיבוש מתווה להכשרה ולקרדיטציה של מובילי ומנחי קהילות מובילים וקהילות מורים.

סיכום פעילויות משנים קודמות