הפורום המתוקשב הבין-לאומי למורים לעברית כשפה שנייה

מרכזת

ד"ר רחל נפרסטק

אוניברסיטת בר-אילן

מבוא

הפורום אמור לשמש כתובת זמינה למורים ברחבי העולם לייעוץ, לשאלות ולשיתוף בפעולה בנושאים הקשורים בהוראת העברית כשפה נוספת. בפורום רשומים 578 חברים מכל העולם.

מטרות הפורום

  • להפוך את המורים מרחבי העולם לקהילה משתפת ידע.
  • לשמש כתובת נוחה לייעוץ בנושאים שונים.

תוכנית כללית של הפורום לשנת הלימודים תשע"ט

להרחיב את פעילות המשתתפים להחלפת דעות, לשיתוף ידע ולשיפור הוראת העברית כשפה נוספת, וליצור חומר משותף שישמש לשדרוג הוראת העברית בעולם.

סיכומים משנים קודמות: