פורום ישראלי לכתיבה אקדמית (פיל"א)

מרכזות

הארייט רובין

אוניברסיטת תל אביב

מוניקה ברוידו

אוניברסיטת תל אביב

מבוא

עם סיום העשור הראשון של המאה ה-21 הולך וגדל שיעור המחנכים שנוכחו להכיר בחשיבותה הרבה של הכתיבה האקדמית לעולם המחקר והגלובליזציה של ימינו. עדות לכך היא פריחתן של תוכניות לכתיבה אקדמית במערכת ההשכלה הגבוהה בעולם כולו. גם בעולם העסקים יש דרישה לקבל סטודנטים הכותבים וקוראים היטב ומסוגלים לחשיבה ביקורתית. פורום "כתיבה אקדמית" מיועד לכל מי שמלמד כתיבה אקדמית, יהיו שפת ההוראה ושפת הכתיבה שלו אשר יהיו, וכן למנהלים או לקובעי מדיניות המגלים עניין בהוראת הכתיבה האקדמית. חוקרים ובעלי עניין אחרים העוסקים בפדגוגיה של תהליכי כתיבה ובנושאים הנושקים לה מוזמנים גם הם ליטול חלק בפורום ובכל הפעילויות הקשורות בו, אפילו אין הם מלמדים קורס כתיבה בפועל.

מטרות הפורום

 • בחינת היקף ההוראה של כתיבה אקדמית בישראל, ואיתור התוכניות הקיימות בכתיבה אקדמית.
 • פיתוח מדיניות המגדירה את התנאים הדרושים ללימוד ראוי של כתיבה אקדמית בעברית, באנגלית ובערבית.
 • פיתוח קשרים הדדיים בין קובעי מדיניות, מנהלים, מורים וסופרים, כדי ליצור שיח פורה ולהחליף מידע מקצועי.
 • עידוד מחקר בתחומי הכתיבה האקדמית.
 • חקר הוראת הכתיבה האקדמית בישראל – בעברית, באנגלית ובערבית.
 • חקר דרכי ההוראה המיטביות להוראת הכתיבה בכל הרמות.
 • עזרה לחברי הפורום בכתיבה ובפרסום מאמרים בנושאים רלוונטיים.
 • פיתוח מדיניות באשר להוראת כתיבה שאינה אקדמית (למשל, כתיבה עסקית או כתיבה טכנית).
 • החלפת נתונים, ממצאים וקווי מדיניות בכנסים בין-לאומיים שעניינם הוראת הכתיבה.
 • הבטחת מיומנויות ההוראה של כתיבה מיטבית למגוון הרחב של התלמידים בארץ.
 • עידוד אנשים מכל רחבי ישראל הקשורים לכתיבה אקדמית להשתתף בפורום.

תוכנית כללית של הפורום לשנת הלימודים תשע"ט

בשנת הלימודים הבאה מתוכננים שלושה מפגשים במכון מופ"ת: הראשון – בתחילת השנה האקדמית, בסוף חודש אוקטובר/תחילת חודש נובמבר; השני – מיני יום עיון, במהלך חופשת סמסטר א'; והשלישי – מיני יום עיון, בסוף יוני. עוד נשקלת האפשרות לקיים סדנאות בנושא הוראת הכתיבה למורים בבתי הספר התיכוניים ולמדריכים באוניברסיטאות, הן בשפת האם – עברית, הן בשפה השנייה – אנגלית. ננסה לערב יותר מורים ומדריכים בפעילויות ובמפגשים שלנו.
נתחיל בצורה נמרצת בארגון הכנס הבין-לאומי הרביעי של הפורום, שיתקיים בשנת 2020, בשיתוף עם יחידת הכנסים הבין-לאומיים של מופ״ת.
נוסיף ונעדכן את אתר הפורום שלנו (http://ifaw/com.wix.mscholnik), ונפיץ את העיתון החודשי שלנו בפורמט חדש.

סיכומים משנים קודמות: